Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kopsavilkuma deklarāciju darbības optimizācijas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Optimizing Summary Declarations”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir kopsavilkuma deklarāciju darbības optimizācijas iespējas. Saistībā ar pašreizējo politisko situāciju pasaulē, būtiski pieaugušas ar drošības nodrošināšanu saistītās problēmas, tādēļ viena no svarīgākajām muitas jomas aktualitātēm ir efektīva muitas risku analīzes procesa nodrošināšana. Viens no jaunākajiem risku vadības elementiem ES dalībvalstīs ir kopsavilkuma deklarācijas, kuras satur drošības un drošuma informāciju par precēm un darbā tiek meklētas kopsavilkuma deklarāciju darbības optimizācijas iespējas. Diplomdarba mērķis ir uzlabots muitas risku analīzes process, optimizējot kopsavilkuma deklarāciju darbību, līdztekus uzlabojot iesaisti drošības nodrošināšanā. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti galvenie darba uzdevumi: • Izpētīt pašreizējo situāciju sabiedrības drošībā, tās apdraudošos faktorus, muitas lomu drošības nodrošināšanā un citu muitas dienestu pieredzi. • Izprast preču deklarēšanas un riska analīzes iemeslus un būtību. • Izprast kopsavilkuma deklarāciju būtību, ieviešanas kārtību, balstoties uz ES Padomes Regulām un nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. • Analizēt drošības un drošuma informācijas prasības kopsavilkuma deklarācijās. • Izprast atzīto komersantu lomu sabiedrības drošības nodrošināšanā, analizēt to priekšrocības. • Pētīt iespējamos risinājumus sabiedrības drošības paaugstināšanai, iesaistot sabiedrību, komersantus un muitu. Diplomdarba praktiskā nozīme ir optimizēta kopsavilkuma deklarāciju darbība, kura veicina muitas risku savlaicīgu un efektīvu analīzi, kas savukārt nodrošina legālas starptautiskas tirdzniecības attīstību un vispārēju drošu vidi. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta. Pirmajā daļā raksturota sabiedrības drošība un muitas loma tās nodrošināšanā, ietverot kopsavilkuma deklarāciju būtību. Otrajā daļā pētītas analizētas kopsavilkuma deklarāciju informācijas prasības, atzīto komersantu būtība un to priekšrocības. Trešajā daļā izstrādāti ieteikumi uzlabotai sabiedrības drošības nodrošināšanai, iesaistot sabiedrību, komersantus un muitu. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas apkopotas secinājumos un priekšlikumos. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 70 lpp., 2 attēliem, 7 tabulām un diplomdarba tapšanā izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kopsavilkuma deklarācija, muitas risku analīze, sabiedrības drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā summary declarations, customs risk analysis, security of society
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 11:50:13