Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Autotransporta organizēšana kravu pārvadāšanas uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Organization of Road Transportation in Freight Transport Companies in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Asoc.prof. V.Skribans
Anotācija Diplomprojekta „Autopārvadājumu organizēšana kravu pārvadāšanas uzņēmumos Latvijā” autore ir Elīne Pīpiņa. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus organizēšanas pilnveidošanai kravu pārvadāšanas uzņēmumos Latvijā. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām. Diplomprojekta pirmajā daļā autore apraksta autopārvadājumu attīstību Latvijā, analizē autopārvadājumu tirgu un tā dalībniekus, kā arī apskata autopārvadājumu organizēšanas pamatprincipus. Otrajā daļā analizē autopārvadājumu organizēšanu kravu pārvadāšanas uzņēmumos Latvijā. Trešajā daļā pētītas autopārvadājumu organizēšanas pilnveidošanas iespējas, kā, piemēram, pašu transporta ieviešana un pakalpojumu izmaksu mainīguma novēršana. Diplomprojekta beigās apkopoti pētījuma gaitā radušies secinājumi un izstrādāti priekšlikumi autopārvadājumu organizēšanas pilnveidošanai, kas izriet no veiktā pētījuma rezultātu analīzes. Diplomprojekta apjoms ir 67 lappuses. Tajā iekļauti 22 attēli, 17 formulas, 21 tabula un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 25 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi autopārvadājumu organizēšana, pašu transports, pakalpojumu cenas
Atslēgas vārdi angļu valodā organization of road transport, own transport, service price
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 09:59:07