Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrības attieksmes analīze pret nelegāli ievestajām precēm”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Attitude of the Society Towards Illegally Imported Goods“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma – Sabiedrības attieksmes analīze pret nelegāli ievestajām precēm. Darba autore – Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras studente Agita Incenberga. Diplomdarba pētījuma objekts – Sabiedrības attieksme pret nelegāli ievestajām precēm. Priekšmets – nelegāli ievestās preces. Darbs sastāv no 66 lapām, neskaitot pielikumu, 3 daļām, 6 nodaļām, 11 attēliem, 4 tabulām. Darba izstrādes laikā tika izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts, kas ir kontrabanda, tās ievešanas iemesli, biežāk ievestās preces Latvijas Republikā, kā arī atbildība par preču nelegālu ievešanu, izplatīšanu un patēriņu. Darba otrajā daļā tiek nelegāli ievesto preču ietekme uz sabiedrību, kas iekļauj sevī ekonomisko ietekmi, valsts un sabiedrības drošības un drošuma apdraudējumu. Darba trešajā daļā tiek analizēta sabiedrības attieksme pret nelegāli ievestajām precēm. Diplomdarba mērķis ir uzzināt, izpētīt un novērtēt sabiedrības informētību, izpratni un attieksmi pret nelegālo preču ievešanu, izplatīšanu un patēriņu, kā arī to radītajām sekām. Lai sasniegtu darba izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: izpētīt, kas ir nelegāli ievestās preces, to ievešanas cēloņus, izpētīt galvenos nelegāli ievesto preču veidus Latvijā, to maršrutus un ievešanas veidus, izmantojot pieejamos literatūras avotus un interneta resursus, izpētīt un analizēt, kādi sodi pienākas par nelegālu preču ievešanu, izplatīšanu un patēriņu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta statistikas datus, izpētīt un novērtēt, kādas ekonomiskās un sociālās sekas varētu rasties, sabiedrībai atbalstot nelegālo preču ievešanu, izplatīšanu un patēriņu, savākt, apkopot, izanalizēt un attēlot datus par sabiedrības attieksmi, izmantojot izveidotu aptauju. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, darba nobeigumā tika izdarīti atbilstoši secinājumus un izstrādāti priekšlikumus. Darbu var izmantot Valsts ieņēmumu dienests, kā arī citas valsts iestādes, kā pamatu turpmākiem pētījumiem.
Atslēgas vārdi Sabiedrības attieksmes analīze pret nelegāli ievestajām precēm
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Attitude of the Society Towards Illegally Imported Goods
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 09:47:37