Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Biznesa izaugsmes stratēģijas izstrāde uzņēmumam UAB “MED GRUPE”
Nosaukums angļu valodā Development of Business Growth Strategy for UAB “MED GRUPE”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs T.Ņikitina
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Biznesa izaugsmes stratēģijas izstrāde uzņēmumam UAB “MED GRUPE”. Maģistra darbā tiek analizēta uzņēmuma ārējā vide, noteikti draudi un iespējas, ko tā sniedz, uzņēmuma iekšējā vide nosakot uzņēmuma stiprās un vājās puses. Ārējās un iekšējās vides analīzes rezultāti tiek apkopoti SVID tabulā un, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, tiek piedāvātas četras biznesa attīstības alternatīvas. Biznesa attīstības stratēģijas alternatīvas tiek novērtētas un, pamatojoties uz rezultātiem, vispiemērotākā tiek ieteikta ieviešanai. Maģistra darbā izmantota informācija un citāti no grāmatām, publikācijām avīzēs, publikācijām internetā, publiski pieejamiem ziņojumiem, konferences materiāliem, publiski pieejamām datu bāzēm un uzņēmuma iekšējā informācija. Darbs satur 15 tabulas, 6 diagrammas, 2 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi attīstības stratēģija, ārējās vides novērtēšana, SVID analīze, iekšējās vides novērtējums, peļņas un zaudējumu aprēķins, attīstības stratēģijas alternatīvas, alternatīvu novērtējums, finanšu plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā business development strategy, external environment, PESTL, Porter's Five Forces, internal environment, strategy alternatives, alternative evaluation, implementation plan, financial projections
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 17:13:32