Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu un būvniecības analīze”
Nosaukums angļu valodā "Technical Regulations and Construction Analysis of Forestry Infrastructure Objects Design"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents O.Koemecs
Anotācija Maģistra darba „Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu un būvniecības analīze” mērķis ir apskatīt dažādu valstu pieredzi meža infrastruktūras objektu projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā salīdzinājumā ar Latvijas pieredzi, analizējot gan Latvijas, gan citu valstu tehniskos noteikumus attiecībā uz meža autoceļu projektēšanu un būvniecību. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tiks veikti sekojoši darba uzdevumi: 1) analizēt pieejamo literatūru ar mērķi definēt, kas ietilpst jēdzienā „meža infrastruktūra”, aprakstīt meža infrastruktūras attīstību un katru no tās elementiem; 2) analizēt noteikumus un specifikācijas meža infrastruktūras objektu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā, kuri ir spēkā Latvijā; 3) analizēt un salīdzināt Latvijas meža infrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības noteikumus ar citu valstu – Īrijas, Somijas un ASV – tehniskajiem noteikumiem un izdarīt secinājumus; 4) aprakstīt meža autoceļu būvniecības materiālu testēšanas procesu un tās nepieciešamību meža autoceļu būvniecībā; 5) veikt dažādu meža autoceļu būvniecības materiālu paraugu testēšanu un izdarīt secinājumus par to piemērotību meža autoceļu būvniecībai; 6) izdarīt un apkopot darba secinājumus. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta meža infrastruktūras objektu attīstības nozīme un doti skaidrojumi, kas ir meža autoceļi un meža meliorācijas sistēmas. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti noteikumi par meža autoceļu un meža meliorācijas sistēmu projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas kārtību. Trešajā nodaļā tiek analizēti trīs valstu – Īrijas, ASV un Somijas – meža autoceļu būvniecības specifikācijas un dots salīdzinājums ar Latvijā esošajiem noteikumiem meža autoceļu būvniecībā. Ceturtā nodaļa ietver aprakstu par meža autoceļu būvniecības materiālu paraugu testēšanu, to nozīmi un praktiskos piemērus. Maģistra darbs sastāv no 113 lapaspusēm, 41 attēla un 15 tabulām. Darba izskaņā pievienoti secinājumi, izmantotās literatūras avotu saraksts un četri pielikumi.
Atslēgas vārdi Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehnisko noteikumu un būvniecības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of design technical requirements and construction process of the forest infrastructure objects
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 11:02:25