Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „TIR sistēmas pilnveidošanas iespēju izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Opportunities for Improvement of TIR System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba tēma ir “TIR sistēmas pilnveidošanas iespēju izvērtējums”. Izvēlētā tēma sastāv no aktuāliem jautājumiem. Pirmais jautājums – TIR procedūras aktuālā problēma. Pašlaik visas 58 dalībvalstis, tai skaitā arī Latvijas Republika, s TIR sistēmas dalībnieki ir saskārušies ar jauniem Krievijas Federālā muitas dienesta izvirzītiem nosacījumiem TIR procedūras pielietošanā, kas ir pretrunā ar TIR konvencijas noteikumiem. Problēma ir tāda, ka starptautisko autopārvadājumu dalībnieki, neskatoties uz to, ka nav ziņu par jaunu nosacījumu pielietošanu un to ieviešanas likumību, ir spiesti rīkoties un pakļauties tiem. Otrs jautājums – TIR sistēmas pilnveidošanas iespēju izvērtējums. Diplomdarbā autore izvērtēs starptautiskās sistēmas eTIR ieviešanas nepieciešamību, mēģinās konstatēt vai eTIR sistēmā ir iekļauti kādi risinājumi TIR procedūras aktuālai problēmai, un cik šis projekts būtu aktuāls esošajā situācijā. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīti teorētiskie aspekti par TIR konvenciju, TIR sistēmu, TIR grāmatiņu, TIR kontroles procedūras mehānismiem un garantijas asociāciju atbildību. Otrajā nodaļā apskatīta TIR procedūras aktuālā problēma saistībā ar Krievijas Federālā muitas dienesta jauniem izvirzītiem nosacījumiem, kuri ir pretrunā ar TIR konvenciju. Trešajā nodaļā tika veikta TIR sistēmas pilnveidošanas iespēju izvērtējums – starptautiskā sistēma eTIR. Diplomdarba mērķis: izmantojot aktuālo informāciju par TIR procedūru, izpētīt TIR procedūras piemērošanas problēmas un to iespējamo ietekmi uz TIR sistēmas dalībniekiem, kā arī izvērtēt eTIR ieviešanas nepieciešamību, ja TIR procedūras būtība tiek zaudēta, tā rezultātā veikt secinājumus un priekšlikumus. Darbā ir apkopota statistikās informācija par Latvijas Republikas aktuālo TIR turētāju skaitu pa gadiem, pozitīvo un negatīvo atzinumu (atļaujas TIR procedūras piemērošanas un TIR karnešu izmantošanu) skaits, IRU izsniegto TIR grāmatiņu skaits “Latvijas auto” pa gadiem, preču pārvadājumi ar Latvijā uzsāktām TIR karnetēm sadalījumā pa lielākajām saņēmējvalstīm, galvotāja uzņēmuma “X” cenas galvojuma nodrošināšanai tranzītam. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi. Darba raksturs ir teorētiski praktisks. Diplomdarba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Kopējais darba apjoms ir 65 lapas, darbā ir 20 attēli, 8 tabulas. Pētījumā izmantoti 46 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi TIR konvencija, TIR karnete, starptautiskā sistēma eTIR, TIR procedūras aktuālā problēma
Atslēgas vārdi angļu valodā TIR Convention, TIR carnet, International sistem of eTIR, the TIR procedure actual problem.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 10:50:10