Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Reģionālo nodokļu piemērošana”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Application of Regional Taxes in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, A/S "Olainfarm" padomes priekšēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Reģionālo nodokļu piemērošana”. Izvēlētās tēmas aktualitāte ir saistīta ar nevienlīdzīgo reģionu attīstību valsts ietvaros ne tikai Latvijā, bet arī lielākajā daļā pasaules valstu. Nevienlīdzīga reģionu attīstība ir problēma, kurai ir jāmeklē risinājums, lai valsts attīstītos visā tās teritorijā un cilvēki būtu nodrošināti ar darba vietām un ienākumiem ne tikai turīgākajos reģionos, bet arī reģionos, kuri atrodas ekonomiski pasīvākās teritorijās. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārvalstu pieredzi reģionālo nodokļu ieviešanā un, balstoties uz rezultātiem, sniegt priekšlikumus Latvijas pašvaldību finanšu plānošanā un atsevišķu reģionālo nodokļu ieviešanā. Uzdevumi darba mērķa sasniegšanai: 1. izvērtēt un izanalizēt pašvaldību finansēšanas politiku; 2. izpētīt iespējamos variantus nodokļu pārdales sistēmā; 3. izvērtēt ārvalstu pieredzi saistībā uz nodokļu politiku; 4. izstrādāt priekšlikumus reģionālo nodokļu politikai Latvijā. Darbs sastāv no trim daļām – pirmajā daļā apkopota un analizēta teorētiskā koncepcija par reģioniem un pašvaldībām. Otrajā daļā tiek pētīta ārvalstu pieredze reģionālo nodokļu piemērošanā. Trešajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi nodokļu atvieglojumu un pārdales mehānismā reģionu vienlīdzīgai attīstībai. Lai novērtētu valsts reģionu attīstības un labklājības līmeni, tika izmantoti vairāki statistikas rādītāji. Statistikas rādītāji tika ņemti par pamatrādītājiem plānošanas reģionu attīstības vērtēšanai un analīzei. Maģistra darbā galvenokārt tiek izmantotas ekonomiskās analīzes, salīdzināšanas, ekspertu novērtējumu un vispārējās loģikas metodes. Maģistra darbā izmantoti – LR normatīvie akti, juridiska un ekonomiska literatūra, vispārējās reģionālās attīstības teorētiskās koncepcijas, ārvalstu pieredze, Centrālās Statistikas pārvaldes dati, profesionālā elektroniski iegūstamā informācija, starptautiskās un vietējās publikācijas, kā arī autora personīgās zināšanas un pieredze. Izpētes priekšmets – reģionālo nodokļu piemērošana. Izpētes objekts – analizēt starptautiskas pieredzes piemērošanu Latvijā. Darba rezultāti – analizēta starptautiskā pieredze reģionālo nodokļu piemērošanā Latvijas vienlīdzīgā attīstībā. Konstatēts, ka pie pamatotas, precīzas nodokļu politikas administrēšanas var panākt Latvijas kopīgu reģionālo attīstību. Darba nobeigumā uzrakstīti secinājumi, izstrādāti priekšlikumi, kas uzlabotu Latvijas tautas saimniecības izaugsmi. Darba apjoms ir 102 lpp., kas satur 11 tabulas, 22 attēlus, 2 pielikumus un 52 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs ir par ārvalstu pieredzi reģionālo nodokļu ieviešanā un nodokļu atvieglojumu piemērošanā, kā arī par nodokļu ieviešanu un sadali reģionos, lai caur reģionālo nodokļu ieviešanu attīstītu un virzītu reģionus uz pašvaldību izlīdzināšanos un attīstību.
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities for Application of Regional Taxes in Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 10:20:55