Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas piena produktu eksporta iespējas Ķīnā”
Nosaukums angļu valodā “Export Opportunities for Latvia’s Dairy Products to China”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Diplomdarba autore Indra Krieviņa izstrādāja darbu, kura temats ir ,,Latvijas piena produktu eksporta iespējas Ķīnā”. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz konkurētspējas un pieprasījuma analīzi, izstrādāt rekomendācijas Latvijas piena produktu eksportētājiem Ķīnas tirgus apguvei. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā apskatīti teorētiskie aspekti par uzņēmumu ārējo tirdzniecību un starptautiskās konkurētspējas noteikšanas metodēm. Otrajā daļā analizēta Latvijas pārtikas nozare, piena produktu ražošana un eksports, kā arī raksturots eksporta atbalsts uzņēmumiem. Trešajā daļā pētīts piena produktu pieprasījums Ķīnā. Veikts Latvijas piena produktu eksporta konkurētspējas novērtējums ar SVID analīzi, kā arī noteikta Latvijas piena produkcijas starptautiskā konkurētspēja, izmantojot atklātās salīdzinošās priekšrocības indeksa aprēķinus. Rezultātā izstrādātas rekomendācijas Latvijas piena produktu eksportētājiem Ķīnas tirgus apguvei. Diplomdarba apjoms ir 76 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 18 tabulas, 1 formula un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 74 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi piena produktu eksports, eksporta konkurētspēja, Ķīnas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā dairy product export, export competitiveness, China market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2015 22:14:17