Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiāles kravu piegādes tīkla optimizācija Rietumeiropas valstīs.
Nosaukums angļu valodā Optimization of Goods Delivery Network in Western Europe for the Latvian Branch of an International Transport Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Jurijs Paramonovs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiāles kravu piegādes tīkla optimizācija Rietumeiropas valstīs”. Mūsdienās kravu pārvadājumu ar autotransportu īstenošana ir viens no svarīgākajiem un perspektīviem loģistikas pakalpojumu sniegšanas veidiem gan Eiropas Savienības valstīs kopumā, gan vairākās atsevišķās valstīs un Latvija nav izņēmums. Pēc statistikas datiem ar autotransportu 2014. gada pirmajos trijos ceturkšņos pārvadāja 46515,5 tūkst. t kravas, un tas ir par 777 tūkst. t (1,7 %) vairāk nekā iepriekšējā gada tajā pašā periodā. Kravu autopārvadājumi tiek īstenoti ne tikai vienas valsts mērogā un starptautiskie, tas ir piegādājot kravu uz citu valsti un atgriežoties atpakaļ uz bāzi savā valstī, bet arī vairāki loģistikas uzņēmumi, arī Latvijas loģistikas pakalpojumu sniegšanas firmas, pielieto praksi kravu autopārvadājumu veikšanā, automašīnai pastāvīgi atrodoties kādā citā valstī vai valstīs uz noteiktu laiku. Maģistra darbā tika izskatīta Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiāles autopārvadājumu Rietumeiropā darbība – apskatīti automašīnu esošie kravu piegādes maršruti, kas sastādīti pēc pasūtījumu saņemšanas principa, tas ir bez noteiktas kravu piegādes shēmas, noteikti uzņēmuma darbības virzieni un arī daži to trūkumi. Taču, lai loģistikas uzņēmums būtu konkurētspējīgs un veikta darbība nestu peļņu, kas pieaugtu, ir visu laiku jāattīstās un jāmeklē sniegto pakalpojumu kvalitātes un to rādītāju paaugstināšanas metodes un veidi. Kā viens no variantiem ir konkrētu maršrutu izstrāde ar noteiktu kravas piegādes grafiku, kas varētu ļaut savlaicīgi plānot kraušanas darbus, pārzināt plānotos kravu daudzumus un apjomus, un plānot uzņēmuma gaidāmo peļņu. Maģistra darba pirmajā pamatdaļā tiek apskatīta teorētiskā informācija, kas saistīta ar kravas autopārvadājumiem ES un Latvijā, to tendencēm un īpatnībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kravas pārvadāšanas transporta procesa izpētei, starptautisko kravu autopārvadājumu likumiskai bāzei un maršrutu plānošanas Rietumeiropas valstīs specifikai. Otrajā pamatdaļā tiek izskatīta Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiāles veicama darbība, noteikti to virzieni. Tiek iezīmētas uzņēmuma filiāles darbības dažas svarīgas problēmas un piedāvāts to risinājuma variants. Trešajā pamatdaļā tiek veikta jauno optimizēto kravas piegādes maršrutu izstrāde un veikti to rādītāju aprēķini. Ceturtajā pamatdaļā tiek īstenots jauno rādītāju un esošo maršrutu rādītāju salīdzinājums un novērtējums. Tiek pieminēti ekonomiskie faktori idejas efektivitātes noteikšanai. Maģistra darba rezultātā tika veikta jauno optimizēto kravu piegādes ar autotransportu maršrutu ar noteiktu grafiku izstrāde Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiālei. Diplomdarba apjoms ir 151 lappuses, tas satur 65 attēlus, 32 tabulas, 45 formulas, bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 21 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kravu piegādes tīkls, optimizācija, kravu autopārvadājumi, kravu autopārvadājumu maršrutu sastādīšana, Rietumeiropas valstis, Latvijas starptautiskā kravas transporta uzņēmuma filiāle, pasūtījumu uz kravu autopārvadājumiem apstrāde, riņķveida maršruti
Atslēgas vārdi angļu valodā goods delivery network, optimization, road freight, road haulage route preparing, Western Europe, Latvian branch of an international transport company, order for goods road transportation analyse, circular routes
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2015 13:16:54