Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Launch of a New Service in a Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīne Liedskalniņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 66 lpp, 11.tab., 21.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantoti šādi literatūras avoti: mācību literatūra, Latvijas Republikas tiesību akti, Centrālās Statistikas pārvaldes dati, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros autore ir izpētījusi jauna pakalpojuma ieviešanas procesu un sapratusi tās nozīmīgumu katra uzņēmuma darbībā. Tika veikts pētījums starp Latvijas pašvaldībām un iedzīvotājiem, izpētīts jaunā pakalpojuma mērķtirgus, veikta segmentēšana un konkurentu analīze. Lai iegūtu provizoriskos datus par jaunā pakalpojuma ienesīgumu, tika sastādīts uzņēmuma ienākumu plāns pieciem gadiem un sastādīti veicamo darbu saraksts pakalpojuma virzīšanai tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Liedskalniņa K. Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 66 lpp.
Atslēgas vārdi Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Launch of a New Service in a Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2015 10:44:24