Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Attīstības stratēģijas izstrāde jaunam IT uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Development Strategy of IT Start-up Company
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir ”Stratēģijas izstrāde jaundibinātam uzņēmumam MyVIN”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju uzņēmumam, kas darbojas automobiļu informācijas industrijā un piedāvā klientiem myVIN.eu mājaslapā saņemt automašīnu vēstures datus. Maģistra darba autori ir veikuši ārējās vides analīzi, apskatot politisko, juridisko, sociālo, tehnoloģisko un ekonomisku faktoru ietekmi uz nozari Latvijā un Eiropā. Autori detalizēti analizēja industriju, kurā jaundibinātais uzņēmums darbosies. Papildus Autori aprakstīja mārketinga stratēģiju uzņēmumam, kā arī izstrādāja finanšu un darbības plānu uzņēmuma attīstībai. Ņemot vērā gan ārējās, gan iekšējās vides analīzi, intervijas ar nozares speciālistiem un autoru personīgos novērojumus tiek piedāvātas iespējāmās stratēģijas uzņēmuma attīstībai. Uzņēmuma attīstība ir sadalīta divos posmos - produkta ieviešana Latvijas un Baltijas tirgū. Analizējot automašīnu informācijas nozari Autori veica nozares analīzi, konsultējās ar nozares speciālistiem, kā arī veica paplašinātu konkurentu analīzi Latvijā, Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Konkurentu analīze tika veikta, galvenokārt, lai izstrādātu ilgtspējīgas konkurences priekšrocības uzņēmumam. Autori veica arī SVID analīzi, lai novērtētu uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Autori ir izmantojuši teorētiskos materiālus no dažādām grāmatām un publikācijām, pārskatus un statistikas datus darba tapšanas procesā. Tāpat Autori ir intervējuši nozares speciālistus, kā arī aprakstījuši savus persnonīgos novērojumus. Maģistra darbs satur 23 tabulas, 12 attēlus un 21 pielikumu. Maģistra darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi Automobiļu informācijas nozare, VIN, myVIN.eu, Auto vēsture, Stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Vehicle information industry, VIN, myVin.eu, vehicle history, Strategy
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2015 11:55:44