Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas biznesa stratēģijas izstrāde uzņēmumam "Auto"
Nosaukums angļu valodā Development of sustainable business strategy for company "Auto"
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darbā “Ilgtspējīgas biznesa stratēģijas izstrāde uzņēmumam “Auto”” tiek apskatīta uzņēmuma „Auto” šī brīža darbība auto industrijā un formulēta ilgtspējīga biznesa stratēģija pieaugošas konkurences tirgus apstākļos. Darba autors veic uzņēmējdarbības ārējās vides analīzi izmantojot PEST analīzi, kā arī apskata auto industrijai raksturīgus radītājus un aktualitātes, izvērtē stratēģiskās grupas un galvenos veiksmīgas darbības priekšnoteikumus. Uzņēmuma iekšējās vides analīze ietver būtiskāko resursu, spēju un raksturīgo kompetenču formulējumu, kā arī apskata uzņēmuma šī brīža sasniegumus. Uzņēmuma iekšējās un arējās vides aspekti apkopoti SWOT analīzē norādot uz potenciālajiem attīstības virzieniem. Problēmas aprakstā tiek secināts problēmas cēlonis, kam seko trīs stratēģisko alternatīvu izvērtējums. Darba nobeiguma daļā autors piedāvā uzņēmuma raksturīgajām kompetencēm un ražotāja stratēģijai atbilstošāko ilgtspējas stratēģiju un izstrādā tā ieviešanas plānu, kas ietver konkrētu uzdevumus, mērķus un līdzekļus situācijas mērījumiem. Maģistra darba galvenie informācijas avoti ir statistikas datu apkopojums par makroekonomikas un auto nozares situāciju Latvijā, dažādi literatūras avoti, nozares ekspertu viedokļi, apskatītā uzņēmuma iekšējā informācija un autora personīgā pieredze. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā un sastāv no 7 nodaļām, kā arī ietver 12 grafikus, 3 tabulas, 9 attēlus, 3 modeļus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi biznesa stratēģija, ilgtspēja, klientu servisa kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā business strategy, sustainability, customer service quality
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2015 10:16:05