Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes pielietošanas analīze autoceļu pārvaldīšanā”
Nosaukums angļu valodā "Application Analysis of Geographic Information System Database for Road Management"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents A.Zariņš
Anotācija Anotācija Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes pielietošanas analīze autoceļu pārvaldīšanā balstās uz ceļu kompleksa datu apkopošanu un darbībām ar tiem, tādējādi daudzpusēji organizējot ceļu tīkla uzturēšanas pasākumus. Piemēroti attīstīts un pārvaldīts ceļu tīkls ir viens no galvenajiem valsts tautsaimniecības izaugsmes faktoriem. Latvijas ceļu tīklu, kurš ir valsts pārziņā iedala- galvenie, reģionālie un vietējie valsts autoceļi un pašvaldību pārziņā ir pašvaldību autoceļi un ielas. Ceļu iedalījums raksturo to prioritāti, paredzot atbilstošus satiksmes apstākļus, satiksmes prasību izpildi regulē likumi, Ministru kabineta noteikumi u.c. normatīvie akti. Ceļu tīkla uzturēšanas prasību izpildei ir nepieciešama efektīva pārvalde, izvēloties metodes, kuras nodrošinātu ceļa kompleksa katra elementa atbilstību satiksmes prasībām. Viena no progresīvām metodēm ir ģeogrāfiskās informācijas datubāzes izmantošana, datubāze ļauj operēt ar visiem ceļa datiem- satiksmes intensitātes plūsmu, ceļa stāvokļa raksturotājiem u.c. datiem. Pirms datubāzes izveides nepieciešams apkopot un organizēt visus izejas datus, sastādot darba uzdevumu, kur tiks izvirzīti nosacījumi katra ceļa elementa nepieciešamajiem raksturlielumiem. Iepriekš aprakstītās ĢIS datubāzes īpašības, ļauj definēt pētījuma darba uzdevumu: 1. Noteikt autoceļu galvenos informatīvos datus un to iegūšanas veidus. 2. Definēt autoceļa elementus un to atbilstības robežas, veicot ceļu uzturēšanas darbus. 3. Apskatīt ĢIS datubāzes darbības principus un pielietojuma veidus. 4. Sastādīt darba uzdevumu ĢIS datubāzes datu iegūšanai un aprakstīt metodiku datu iegūšanai. 5. Modelēt ĢIS datubāzi Saldus novada ceļu tīklam un apskatīt datubāzes pielietojumu ceļu tehniskā stāvokļa novērtēšanai, uzturēšanas prasību izpildei un ceļu tīkla plānošanai. 6. Izstrādāt priekšlikumus vai noteikumus ĢIS datubāzes datu uzturēšanai un atjaunošanai. 3 Balstoties uz izvirzīto darba uzdevumu, pētījuma mērķis ir noteikt, vai ceļu tīklu uzturēšana pārvaldot visus ar ceļa kompleksu saistītos datus, ļauj efektīvāk plānot ceļu uzturēšanas darbus un nodrošināt piemērotu satiksmes līmeņa prasību izpildi. Pētījuma rezultāti atspoguļo secīgu darba uzdevumu izpildi, sākot ar ceļa kompleksa datu kopu informācijas apkopošanu, veidojot sasaisti ar datubāzes programmas iespējām rezultātā tika izveidota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāze ar vienu no galvenajiem pamatuzdevumiem- organizēt ikdienas ceļu uzturēšanas darbus. Tabulu, attēlu, izmantoto literatūras avotu un pielikumu skaits: 1. Tabulas- 13gab. 2. Attēli-71gab. 3. Izmantotie literatūras avoti-28gab.
Atslēgas vārdi Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes pielietošanas analīze autoceļu pārvaldīšanā balstās uz ceļu kompleksa datu apkopošanu un darbībām ar tiem, tādējādi daudzpusēji organizējot ceļu tīkla uzturēšanas pasākumus.
Atslēgas vārdi angļu valodā Geographic Information System database application analysis of road management based on the way the complex data collection and handling, thereby organizing multilateral measures to maintain the road network.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.05.2015 19:13:38