Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Kā elektroniskā mutvārdu tirgdarbība ietekmē "AirBaltic" pakalpojumu izmantošanu starp dažādām klientu grupām
Nosaukums angļu valodā How Electronic Word of Mouth Influence Usage of "AirBaltic" Services Within Different Consumer Groups
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs C.Rivera
Recenzents L.Golden
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Kā elektroniskā mutvārdu tirgdarbība ietekmē „AirBaltic” pakalpojumu izmatošanu starp dažādām klientu grupām”. Stratēģiska elektroniskās mutvārdu tirgdarbības izmantošana komunikācijā ar saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem biznesa vidē tiek saistīta ar ilgtermiņa ienākumu pieaugumu un stabilitāti, kā arī rada konkurētspējīgu priekšrocību. Tomēr, lai prasmīgi un efektīvi spētu izmantot elektroniskās mutvārdu tirgdarbības piedāvātas iespējas kompānijai ir jāizpēta vai viņu esošo klientu lēmumu pieņemšanas procesos ir novērojama jebkāda elektroniskās mutvārdu tirgdarbības ietekme. Autore pievērsās arī vispārīgo tendenču pētīšanai, kas ietver dažādu industriju pārstāvētas kompānijas un to komunikāciju ietekmi uz viņu klientu vēlmi pirkt kompānijas piedāvātos pakalpojumus un/vai produktus. Darba mērķis ir izpētīt elektroniskās mutvārdu tirgdarbības ietekmes atšķirības aviokompānijas „AirBaltic” pakalpojumu izmantošanā starp divām dažādām klientu grupām, kas ir iedalītas vadoties pēc to ģimenes dzīves posma: • Pasažieri, kas ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem, bez bērniem un finansiāli patstāvīgi; • Pasažieri, kas ir vecumā no 31 līdz 45 gadiem un vecāki, ar bērniem un finansiālu stabilitāti. Lielākā daļa darba analīzes ir balstīta uz aptauju rezultātiem, kas ir iegūti interneta vidē. Ar statistikas datu analīzes rīkiem tika pētītas korelācijas starp faktoru ietekmēm uz divām dažādām klientu grupām. Kā atbalstošo funkciju aptaujas rezultātiem, autore izmantoja intervijā ar aviokompānijas „AirBaltic” pārstāvi Daini Nazinski iegūto informāciju, kā arī salīdzinošo analīzi pretstatot „AirBaltic” un labākos elektronisko mutvārdu tirgdarbības tendenču piemērus. Bakalaura darbs satur 61 lapa, un tajā ir 10 tabulas un 3 grafiski attēli, kā arī 3 pielikumi Darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi AirBaltic, Elektroniskā mutvārdu tirgdarbība, Klienti, Atšķirības, Ietekme, vecpuišu/vecmeitu dzīves posms, Vecāku dzīves posms
Atslēgas vārdi angļu valodā AirBaltic, Electronic word-of-mouth, Customers, Consumers, Differences, Influence, Bachelorhood life stage, Parenthood life stage
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.03.2015 22:08:19