Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Lūksnes un stikla šķiedru hibrīdaudumu izstrāde
Nosaukums angļu valodā The Development of Hybrid Fabrics From Bast and Glass Fibers
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Dr.sc ing. I.Baltiņa
Recenzents Habil.Sc.ing. G.Strazds
Anotācija Maģistra darba 1. nodaļā ir aprakstīti dažādi tektilbetona pielietojuma veidi. 2. nodaļā ir apkopota informācija par dabisku (kaņepāju un linu) un stikla (E un AR) šķiedru īpašībām un to ķīmisko sastāvu, literatūrā sastopamiem paņēmieniem dabisko šķiedru īpašību uzlabošanai, lai tie kļūtu piemērotāki iestrādei kompozītmateriālos. 3. nodaļā ir aprakstīti dažādi stiegrojuma drānas veidi un īpašības. Izskatīta literatūra par tekstilbetona veidošanas procesiem, kā arī sakopoti dati par tekstilbetona īpašībām, un to ietekmējošiem faktoriem. Pētījuma mērķis ir noteikt, kādi izejmateriāli, to savienojumi un kādi sietauduma veidi ir piemēroti iestrādāšanai betonā. Tāpēc praktiskā darbā pētīti 4 izejmateriālu veidi: linu dzija, kaņepāju dzija, E-stikla grīste, kā arī lina un stikla hibrīdpavediens. Minētais hibrīdpavediens iegūts sašķeterējot lina dziju ar diviem stikla multifilamentāriem pavedieniem. No šiem izejmateriāliem ir izveidoti pieci sietauduma paraugi pārviju pinumā ar audu un šķēru blīvumu 12 pavedieni/10cm, bet viens paraugs ar audu blīvumu 16 pav/10cm. Eksperimentā noteikta izejmateriālu un sietaudumu paraugu stiepes izturība, pagarinājums, kā arī izstrādātiem sietauduma paraugiem ir pārbaudīta sārmizturība, lai noskaidrotu kādi paraugi izturēs betona sārmaino vidi. Sietauduma paraugiem noteikti actiņu izmēri, kas ir svarīgs faktors tekstilbetona stiegrošanai, izmantojot smalkgraudaino betonu. Secinājumos apkopotas teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtās zināšanas. Kā piemērotākie sietaudumu izstrādei betona stiegrošanai atzīti sietaudumi: ar lina dzijas un stikla multifilamentārā pavedina šķeterēto hibrīdpavedienu audos – ar audu blīvumu 12pav/10cm un 16pav/10cm. Darbs uzrakstīts uz 62 lappusēm. Darbā ir 31 attēls, 16 tabulas, 7 formulas un 4 pielikumi. Izmantoti 66 izziņas avoti, ko veido grāmatas, zinātniskie raksti, kā arī interneta resursi.
Atslēgas vārdi kaņepāji, lini, tekstilbetons, stiegrojuma materiāls, stikla šķiedra, hibrīdaudums.
Atslēgas vārdi angļu valodā hemp, flax, TRC, reinforcement textile, glass fiber, hybrid fabrics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.02.2015 16:55:30