Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Ar metālu un to oksīdu nanodaļiņām pārklātu neausto drānu izstrāde
Nosaukums angļu valodā The Development of Nonwovens Coated with Metal and Their Oxides’ Nanoparticles
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Dr.Sc ing. I.Baltiņa un Dr.phys. Andrejs Lūsis
Recenzents Habil.sc.ing. G.Strazds
Anotācija Uļjana Iļjina Ar metālu un to oksīdu nanodaļiņām pārklātu neausto drānu izstrāde, [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2015 ATSLĒGAS VĀRDI: kaņepāju šķiedras, neaustās drānas, metāla pārklājumi, termogravimetrija, impedances spektroskopija Darba teorētiskajā daļā apkopota informācija par neausto drānu izstrādi un to izmantošanu. Apskatītas metālu un to oksīdu nanopārklājumu iegūšanas metodes un metalizētu tekstilmateriālu īpašības un pielietojums. Eksperimentālā daļā izstrādātas 8 neaustās drānas no 85% kaņepāju šķiedras un 15% Tencel šķiedras un 8 neaustās drānas no 100% kaņepāju šķiedras, izmantojot kāršanas un caurstrūklošanas metodi. Pētīts, kā mainās kaņepāju šķiedru neausto drānu elektriskās īpašības pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas. Izmantojot termogravimetrijas metodi, noteikts pētāmā tekstilmateriāla mitruma saturs, pēc izturēšanas dažādos klimatiskos apstākļos. Ar impedances spektroskopijas metodi izpētīts, kā mainās paraugu kompleksā elektriskā pretestība |Z| atkarībā no virsmas modifikācijas un mitruma satura. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar Bakalaura darbā pētītā metalizētā lūksnes šķiedru auduma testēšanas rezultātiem. Veiktie pētījumi parāda, ka vienmērīgas, salīdzinoši plānas un lokanas neaustās drānas var iegūt no dubultā saliktiem kārsumiem ar caurstrūklošanas metodi pie 20 bar spiediena un ātruma - 2 m/min. Atšķirībā no auduma paraugiem, neausto drānu paraugi piesaista līdzīgu ūdens daudzumu neatkarīgi no virsmas modifikācijas. Vismazākā aktīvā pretestība pie zemām frekvencēm raksturīga paraugiem ar pārklājumiem no abām pusēm. Paraugiem, kuriem, pēc izturēšanas normālos klimatiskos apstākļos, bija raksturīga reaktīvā (kapacitatīvā) pretestība, pēc izturēšanas mitrumā, tā samazinās un pie zemām frekvencēm kļūst aktīva. Tiem paraugiem, kuriem, pēc izturēšanas normālos klimatiskos apstākļos, ir aktīva pretestība, mitruma ietekmē, pretestība palielinās. Darbā iegūtie rezultāti prezentēti 13. starptautiskajā globālās pētniecības un izglītības konferencē - Inter-Academia 2014 un publicēti zinātniskajā rakstu krājumā – Sidorovica, U., Baltiņa, I., Lūsis, A., Zandersons, J. The Electrical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 54.-59.lpp. ISSN 16913132, kā arī iesniegti publicēšanai – Iljina U., Baltina I., Russell S.J. The Development of Hemp Fibre Nonwovens. Advanced Materials Research. ISSN: 1022-6680, 2014. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 100 lappusēm. Darbā ir 65 attēli un 11 tabulas. Izmantoti 120 literatūras avoti - grāmatas, standarti, zinātniskie raksti un interneta resursi.
Atslēgas vārdi kaņepāju šķiedras, neaustās drānas, metāla pārklājumi, termogravimetrija, impedances spektroskopija
Atslēgas vārdi angļu valodā hemp fibres, nonwovens, metal coatings, thermogravimetry, impedance spectroscopy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.02.2015 13:41:14