Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Skolas rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of school building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Bondars,Andris Zabrauskis
Recenzents Jānis Kazjonovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa, kuras tēma ir „Esošo skolas telpu akustikas uzlabošana”, un inženierprojekts, kura nosaukums ir „Skolas ēkas rekonstrukcija”. Tā kā Latvijā akustikā projektēšana tiek veikta galvenokārt koncertzālēm vai līdzīga rakstura būvēm, savā pētnieciskajā daļā nolēmu apskatīt arī cita veida ēkas, kur akustika ir ne mazāk svarīga. Pētījumā tiek apskatīta skolas sporta zāle no akustiskā viedokļa. Veicot mērījumus, tiek noteiktas telpas akustiskās īpašības, kas ļauj spriest vai telpa ir atbilstoša LBN 016-11 “Būvakustika” izvirzītajām prasībām atkarībā no tās funkcijas. Tā kā skola ir celta pēc tipveida projekta, tad šajā zālē veiktos mērījumus var attiecināt uz daudzām citām, kas ir celtas pēc tāda paša projekta. Pētnieciskajā daļā tiek aprakstīti reāli pasākumi, kas būtu veicami, lai sasniegtu optimālus telpas akustiskos rādītājus. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts Ikšķiles vidusskolas rekonstrukcijas plāns. Sakarā ar pieaugošo skolēnu skaitu ir nepieciešamas papildus telpas. Ēkai ir paredzēta piebūve, kur tiktu izveidoti papildus mācību kabineti, garderobe, mūzikas klase un citas telpas. Piebūve sastāv no divām daļām: viena ir divstāvīga daļa, kas tiek veidota pie jau esošā skolas korpusa, bet otra ir atsevišķi stāvošs apjoms trīs stāvos. Šīs abas daļas ir savstarpēji savienotas ar pāreju otrā stāva līmenī, to kopējā lietderīgā platība ir 1618 m2. Inženierprojektā tiek aprakstītas ēkai izvirzāmās prasības, arhitektūra un telpu plānojums, kā arī inženierkomunikācijas un pašu būvdarbu organizācija. Tiek veikti aprēķini galvenajiem nesošajiem elementiem: dzelzsbetona plātnei, kolonnai un tās pamatam. Kopumā diplomprojekts sastāv no 181 lapas, 88 attēliem, 38 tabulām un 3 pielikumiem. Inženierprojekta tehniskā daļa ir izstrādāta uz 8 A1 lapām.
Atslēgas vārdi akustika, sporta zāle, skola, rekonstrukcija, piebūve
Atslēgas vārdi angļu valodā acoustics, sport hall acoustics, school building, reconstruction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.01.2015 00:01:17