Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Institūta ielā 34a, Ulbrokā"
Nosaukums angļu valodā "Easement of preschool building 34a Instituta St.,Ulbroka"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Jānis Kazjonovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no inženierprojekta „Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Institūta ielā 34a, Ulbrokā” un no pētnieciskās daļas „Jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāli”. Inženierprojekta daļā tiek projektēta pirmsskolas izglītības ēkas piebūve Institūta ielā 34a, Ulbrokā. Inženieprojekta daļā tiek izstrādāti sekojoši risinājumi: arhitektūra, galveno būvkonstrukciju aprēķini, tehniski ekonomiskais salīdzinājums, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kā arī objekta ekonomiskā pamatojuma – tāmju izstrāde. Pētnieciskā daļa ietver literatūras apskatu par jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāliem un aprēķinu daļu. Literatūras apskatā tiek analizētas siltumizolācijas materiālu galvenās siltumtehniskās īpašības, to pielietojums mūsdienu būvniecībā un, salīdzināta siltumvadītspēja ar tradicionāliem siltumizolācijas materiāliem. Aprēķinu daļā tiek veikta ārsienas norobežojošās konstrukcijas siltumtehniskais aprēķins izmantojot jaunās paaudzes siltumizolācijas materiālus, tiek noteikts konstrukciju kopējais siltumcaurlaidības koeficients, salīdzinātas izmaksas un analizēts to pielietojums būvniecībā. Diplomprojekta apjoms ir 141 lapaspuse, 35 tabulas un 39 attēli. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējumiem.
Atslēgas vārdi Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve, Jaunās paaudzes siltumizolācijas materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā Easement of preschool building, Thermal insulation materiāls of new generation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2015 13:34:28