Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroja ēka ar pazemes autostāvvietu Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Office building with underground parking in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Anda Sprince
Recenzents Kaspars Bondars
Anotācija Augstas stiprības betons ir jauns cementa kompozītu veids ar nepietiekamu plaisu attīstības procesu izpēti. Tāpēc diplomdarba pētnieciskajā daļā detalizēti apskatīti plaisu mehānikas pamatprincipi, izpētīta betona stiepes radītu plaisu attīstība un ietekme uz konstrukciju darbību, apkopotas plaisu noteikšanas metodikas, kā arī veikta eksperimentāli noteikto stiepes radīto augstas stiprības betona plaisu datu analīze, lai noslēgumā izdarītu secinājumus šādu jaunu betonu plaisu attīstības īpašībām. par pildvielu ietekmi uz betona lūzumu īpašībām Eksperimentālajā pētījumā noteiktas stiepes radītās deformācijas augstas stiprības betonam ar mikrosilikas un nanosilikas minerālo piedevu un, kura sastāvā iekļauts polivinila alkohola (PVA) šķiedru kokteilis ar divu veidu šķiedru garumiem. Pārbaudēm pielietota koncentrētās stiepes (CT) pārbaudes metode un izmantoti CT paraugi. Eksperimentālā pētījuma ietvaros papildus noteikts elastības modulis un spiedes stiprība 28 dienu vecumā. Iegūtie rezultāti apstrādāti un noteikta šo materiālu lūzuma izturība, maksimālais plaisas atvēršanās platums, un analītiski aprēķināts spriegumu intensitātes faktors, spriegumu sadalījums plaisas galā, lūzuma enerģija, enerģijas izdalīšanās ātrums, FPZ garums, kritiskais mikroplaisu atvērums un raksturota plaisas galā esošā zona. Noslēgumā izdarīti secinājumi par pildvielu ietekmi uz betona lūzumu īpašībām. Inženierprojekts ir izstrādāts biroja ēkai ar pazemes autostāvvietu Rīgā. Biroja ēka ir 3. kārtas būvniecības stadija jau esošai apbūvei. Ēka ir ar četriem virszemes stāviem un vienu pazemes stāvu, kopējais ēkas augstums ir 17.550 m, kur atrodas biroja telpas un konferenču zāles. Inženierprojekta ietvaros tiek aprēķinātas trīs galvenās nesošās konstrukcijas, kā arī izstrādāti to detalizēti rasējumi. Lai atrastu piemērotāko variantu, tiek veikts trīs dzelzsbetona pārsegumu tehniski–ekonomiskais salīdzinājums, izveidojot datorsimulācijas aprēķinus. Projektā apskatīti arī principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšanas un ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī noteikta kopējā objekta tāme. Diplomdarbā izmantota zinātniskā literatūra, spēkā esošie Eiropas Standarti un būvnormatīvi, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 162 lappuses, 32 tabulas, 79 attēli. Izmantoti 48 literatūras avoti un beigās pievienots 1 pielikums. Grafiskā daļa satur 8 A1 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Augstas stirpības betons, plaisas, lūzumu enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā High strength concrete, crack propagation, fracture mechanics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2015 18:31:42