Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzfunkcionālas rūpnīcas komplekss"
Nosaukums angļu valodā "Multi-purpose industrial building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Bakalaura studiju noslēgumā izstrādāts bakalaura darbs „Vienstāvu tērauda karkasa racionāla konstruktīvā risinājuma pamatojums” un inženierprojekts – „Daudzfunkcionālas rūpnīcas komplekss”. Bakalaura darba galvenais mērķis ir veikt vienstāvu tērauda karkasa konstruktīvā risinājuma pamatojumu, izvēloties tādu konstruktīvo risinājumu, kas dod vismazāko materiāla patēriņu. Bakalaura darba ietvaros tika izvēlēti vienstāvu rūpnīcas galvenie gabarītizmēri, kā arī apskatīti rūpnīcas tērauda karkasa galveno mezglu konstruktīvie risinājumi. Tika izvēlēti trīs šķērsrāmja konstruktīvo risinājumu varianti, kuri savā starpā tika salīdzināti pēc materiāla patēriņa kritērija, lai noskaidrotu izdevīgāko variantu. Izvēlētajam izdevīgākajam šķērsrāmja variantam tika veikts racionāla konstruktīvā risinājuma pamatojums, t.i. tika veikta izvēlēta varianta optimizācija. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, rezultātu analīzes un secinājumiem. Inženierprojekta galvenais mērķis ir, izmantojot bakalaura darbā iegūtos teorētiskos rezultātus, uzprojektēt daudzfunkcionāla ražošanas kompleksa jaunbūvi, kura būvniecībai nepieciešami minimāli naudas līdzekļi, nodrošinot tā atbilstību ekspluatācijas prasībām. Inženierprojektā tika izstrādāts projekts „Mašīnbūves rūpnīcas komplekss”, kas atrodas Jelgavā. Izstrādātais projekts paredz izveidot mašīnbūves rūpnīcas korpusu 4320 m2 platībā ar administratīvo korpusu 751.7 m2 platībā. Paredzamais būvobjekta būvniecības laiks ir septiņi mēneši. Inženierprojekts sastāv no ievada un septiņām nodaļām - objekta vispārējā paskaidrojuma raksta, kurā apskatīti objekta arhitektūras risinājumi, ugunsdrošības pasākumi, apkures un vēdināšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī elektroapgādes principiālie risinājumi, konstrukciju daļas, kurā veikti konstruktīvo pamatelementu aprēķini, pamatu aprēķina daļas, būvdarbu veikšanas organizācijas un būvdarbu tehnoloģijas daļām, kā arī no darba aizsardzības un drošības tehnikas un objekta ekonomiskā pamatojuma daļām.
Atslēgas vārdi Vienstāvu tērauda karkasa racionāla konstruktīvā risinājuma pamatojums, Daudzfunkcionālas rūpnīcas komplekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Single-storey Steel Frame Justification, Multi-purpose Industrial Building
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2015 17:31:35