Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Privātmājas jaunbūve ar galeriju un autonovietni Mežotnes ielā 13, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Cottage with winter garden and shed Mežotnes street 13, Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Normunds Tirāns
Anotācija Izstrādātais diplomprojekts sastāv no bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darbā aplūkots Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) process, īpatnības, priekšrocības, trūkumi. Aplūkota BIM standartizācija, un izmantotie failu formāti. Aprakstīta plašāk lietotā BIM programmatūra. Darba izstrādes gaitā veikti praktiski testi ar mērķi noskaidrot konstrukcijas aprēķina modeļa izveides, transportēšanas, apstrādes iespējas. Galvenā uzmanība pievērsta modeļu savietojamībai, kuri radīti dažādās programmās. Praktisko testu laikā, aplūkota saikne starp tādām BIM nodrošinājumprogrammām, kā Autodesk Revit, Autodesk Robot, Tekla Structures, ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, Solaris u.c.. Bakalaura darbs sastāv no 49 lpp. paskaidrojoša teksta, 4 tabulām un 61 attēla. Inženierprojektā izstrādāts privātmājas projekts. Privātmāja sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas ar pagrabu, stiklotas galerijas, un auto novietnes ar noliktavas ēku. Darba aprēķini veikti saskaņā ar LR spēkā esošanjām projektēšanas normām. Darbs sastāv no vairākām daļām. Arhitektūras un inženierkomunikāciju daļā aprakstīti būvobjektā lietotie arhitektoniskie risinājumi un zemes gabala īpašības, veikts siltumtehniskais aprēķins ēkas ārsienām un jumtam. Buvkonstrukciju sadaļā veikti ēkas nesošo elementu konstruktīvie aprēķini. Veikts monolītās pamatu plātnes, jumta konstrukciju nesošo tērauda siju, jumta spāru un to savienojuma mezgla, dzelzbetona kolonnas aprēķins. Noteiktas uz ēku darbojošās vēja un sniega slodzes. Veikts tehniski ekonomiskais salīdzinājums, lai noteiktu optimālo pārseguma risinājumu. Veikti automatizētie auto novietnes tērauda konstrukcijas aprēķini izmantojot aprēķina programmu „Autodesk Robot 2015”. Darbā izstrādāta būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, kā arī darba aizsardzība, drošība un ugunsdrošība. Sīkāk aplūkota būvdarbu tehnoloģija veicot zemes, betonēšanas un montāžas darbus. Aplūkotas kvalitātes kontroles prasības dažādu darbu veikšanā. Darba gaitā izstrādāts būvdarbu veikšanas un tehnikas plūsmas kalendārais plāns, kā arī lokālā tāme zemes darbiem un koptāme. Darba grafiskajā daļā izstrādāti rasējumi, kuros attēloti detalizēti mezgli, konstrukcijas griezumi, stiegrojuma izvietošanas shēmas, pārseguma paneļu izvietojumu shēmas, specifikācijas, arhitektūras risinājumi, ģenerālplāns, kā arī būvdarbu ģenerālplāns ar autoceltņa un betona sūkņa/maisītāja novietojumu un strēles diagramām. Inženierprojekts sastāv no 92 lpp. paskaidrojoša teksta un aprēķiniem, 17 tabulām un 52 attēliem. Darba grafiskā daļa sastāv no 9 A1 rasējumiem.
Atslēgas vārdi BIM, Būves informācijas modelēšana, aprēķina modelis, privātmājas jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā BIM, Building information modelling, analytical model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2015 17:17:43