Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu biroju ēka Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Multi-storey office building in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Viktors Mitrofanovs
Recenzents Uldis Lencis
Anotācija Diplomdarbs “Saliekamā dzelzsbetona aprēķina analīze uz seismiskām iedarbēm” tika izstrādāts Būvniecības inženierzinātņu fakultātes būvniecības un rekonstrukcijas institūta būvkonstrukciju katedrā. Diplomdarba pētnieciskā darba mērķis ir izanalizēt saliekamo dzelzsbetona konstrukciju aprēķinu seismisku slodžu iedarbībai un salīdzināt aprēķinu metodēs iegūtos spēkus pēc vienkāršotā aprēķina un pēc pilnā slodžu aprēķina. Diplomdarbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no bakalaura daļas, inženierprojekta daļas, grafiskās daļas un izmaksu daļas. Pētnieciskajā daļā tika izanalizēts seismiskais aprēķins pēc eirokodeksa EN 1998-1:2004, kā arī aprakstīti saliekamā dzelzsbetona ēku veidi un to iedarbība uz seismiskām aktivitātēm. Tika konstatēta seismisko slodžu izejas datu trūkums Latvijas Nacionālajā pielikumā eirokodeksā EN 1991-1:2004. Tādēļ pētnieciskajā daļā tika lietotas minimāli noteiktās eirokodeksa vērtības. Pētījums seismisko slodžu aprēķinam tika veikts pēc divām metodēm – vienkāršotās metodes, pilnās aprēķinu metodes. Darba apjoms pētnieciskajai daļai : 41 lapaspuses, 8 tabulas, 22 attēli, 21 literatūras avots. Inženierprojekta tēma ir “daudzstāvu biroju ēka Rīgā”. Darbā tika veikts nesošo konstrukciju – kāpņu laukuma, dzelzsbetona sienas paneļa un papatu pēdas un pamatnes – aprēķins. Inženierprojekta ietvaros tika veikts kāpņu konstrukciju izmaksu salīdzinājums starp dzelzsbetona gabalkāpņu un saliekamo pakāpienu variantiem, no kuriem visizdevīgākais pierādīts un izvēlēts saliekamā dzelzsbetona gabalkāpņu variants. Inženierprojektā aprakstīti ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācija un darbu drošības apsvērumi, tāpat tika izveidots darbu kalendārais grafiks un aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmes. Darba apjoms inženierprojektā: 112 lapaspuses, 38 tabulas, 36 attēli, 21 literatūras avots; grafiskā daļa sastāv no 10 lapām.
Atslēgas vārdi Seismisko spēku aprēķins; Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas; Daudzstāvu biroju ēka;
Atslēgas vārdi angļu valodā Calculation of seismic forces; Precast concrete concstructions; Multi-story office building;
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2015 17:12:07