Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izstāžu paviljons ar koka karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Exhibition hall with timber framework"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Līga Radiņa
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir „Koka karkasa nesošo elementu ugunsizturības analīze” un no inženierprojekta ar tēmu „Izstāžu paviljons ar koka karkasu”. I Pētnieciskā darba tēma: „Koka karkasa nesošo elementu ugunsizturības analīze”. Darba pētnieciskās daļas mērķis: koka karkasa nesošo elementu ugunsizturības analīze. Darbā tiek izvēlēti un salīdzināti trīs konstruktīvie izstāžu halles šķērsrāmja varianti, lai noskaidrotu visizdevīgāko šķērsrāmja variantu no trim aplūkotajiem. Aprēķinu gaitā tiek noteiks izdevīgākā škērsrāmja - loka racionālais pacēlums pēc materiālu patēriņa. Tiek analizēta loka darbība ievērojot ugunsizturību izmantojot LVS EN 1995-1-2 Reducēto šķērsgriezumu metodi. Analīzes rezultātā tiek iegūtas sakarības starp loka materiālu patēriņu, koksnes stiprības klasi un ugunsizturību. Pētnieciskās daļas apjoms: 60 lpp., 9 tabulas, 56 attēli (t.sk. 4 grafiki), 24 bibliogrāfijas avoti. II Inženierprojekta tēma: „Izstāžu paviljons ar koka karkasu”. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts koka karkasa izstāžu paviljona jaunbūves projekts būvniecībai Rīgā. Ēkas konstruktīvā shēma ir līmēts koka karkasa trīslocīklu loks. Paskaidrojumu daļā ir aprakstīts objekta vispārtehniskais raksturojums, arhitektūra, ģenerālais plāns, inženierģeoloģisko datu atspoguļojums, konstruktīvais izpildījums, pielietotā apdare, siltumtehniskie parametri, kā arī inženierkomunikāciju risinājumi. Darbā ir aprakstīta būvdarbu veikšanas organizācija un tehnoloģija, darba aizsardzība, ugunsdrošība un vides aizsardzība izstāžu halles būvdarbu laikā. Objekta ekonomiskie rādītāji – lokālā tāme un koptāme parāda jaunbūves kopējās būvniecības izmaksas. Visām ēkā projektētām nesošām konstrukcijām ir veikta elementu dimensionēšana un statiskās pārbaudes. Darbā tiek analītiski aprēķināti un projektēti mezgli - loka kores mezgls un loka balstmezgls. Aprēķini tiek veikti izmantojot GEM aprēķina datorprogrammas un analītiskās metodes. Grafiskā daļā ir izstrādāti ģenerālais plāns, arhitektūras plāni, nesošo konstrukciju rasējumi, elementu savienojuma mezgli, elementu darba rasējumi, kalendārais un būvdarbu organizācijas plāns, būvdarbu tehnoloģijas rasējums. Inženierprojekta apjoms: 132 lpp., 18 tabulas, 71 attēls, 37 bibliogrāfijas avoti un 9 A1 rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Reducēto šķērsgriezumu metode, ugunsizturība, koka karkass, trīslocīklu loks
Atslēgas vārdi angļu valodā Reduced cross-section method, fire resistance, timber framework, three hinged arch
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2015 16:39:42