Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas ēkas rekonstrukcija, Jomas iela 1, Carnikava"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of industrial building, Jomas street 1, Carnikava"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Kalniņš
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: Pētnieciskas daļas tēma: Armējuma ietekmes novērtējums šķiedru kompozītmateriāliem liecē. Inženierprojekta tēma: Ražošanas ēkas rekonstrukcija, Jomas iela 1, Carnikava Pētnieciskās daļas mērķi ir izpētīt šķiedru kompozītmateriālu uzbūvi – armējuma orientācijas un izkārtojuma ietekmi uz mehāniskām īpašībām, kā arī to ražošanas metodes. Tiek apskatītas biežāk pielietotās kompozītmateriālu ražošanas sastāvdaļas, to veidi un ietekme uz kompozītmateriāla mehāniskajām īpašībām, kā arī izmantotās ražošanas metodes un to īpašības. Darba ietvaros tiek veiktas mehānisko īpašību pārbaudes atbilstoši normatīvu prasībām, lai eksperimentāli novērtētu mehāniskās īpašības un materiāla izmaksas, lai ekonomiski pamatotu pieeju kompozītu uzbūves veidošanā. Tiek veikti divas eksperimentu sērijas. Pirmās eksperimentu sērijas ietvaros tiek pārbaudīti kompozītmateriāla lamināti, kuri izgatavoti izmantojot stikla šķiedras un oglekļa šķiedras audumus, variējot slāņu novietojumu lamināta šķēsgriezumā. Otrās eksperimentu sērijas ietvaros tiek pārbaudītas lamināta mehāniskās īpašības atkarībā no stiegrojuma virziena novietojuma laminātā. Inženierprojekta ietvaros ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts, kas iekļauj ražošanas telpu paplašināšanu, izveidojot esošai ēkai pieguļošu vienstāva piebūvi 1.stāva līmenī, un administratīvo telpu paplašināšanu, izbūvējot biroja telpas 3.stāva līmenī uz esošās ēkas jumta. Ražošanas ēkas nesošo karkasu veido metāla kolonnas un sijas. Biroja ēkas konstrukciju veido vieglbetona bloki un koka spāru jumts. Ēkas gabarīti ir 45,34m x 19,25m, ēkas augstums ir 11,9m. Darba kopējais apjoms ir 155 lappuses, to skaitā 76 attēli un 37 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējumiem.
Atslēgas vārdi Kompozītmateriāli, šķiedru kompozītmateriāli, liece, armējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Composite materials, fiber reinforced composite materials, bending, reinforcement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2015 22:58:28