Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Multifunkcionāla ēka ar ražošanas, biroja un noliktavas telpām Salacgrīvā"
Nosaukums angļu valodā "Multifunctional building with manufacturing, office and warehouse premises in Salacgriva"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Genādijs Šahmenko
Recenzents Tomass Kidiks
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir "Augstas veiktspējas šūnu betona sastāva un mikrostruktūras ietekme un materiāla īpašībām" kā arī inženierprojekta, kura tēma ir "Multifunkcionāla ēka ar ražošanas, biroja un noliktavas telpām Salacgrīvā". Pētnieciskajā daļā ir sniegts ieskats šūnu betona ražošanas tehnoloģijās. Plašāk apskatītas materiāla mehāniskās un fizikālās īpašības. Veikts īpašību salīdzinājums un aprakstīti galvenie, iespējamie, atšķirību cēloņi tam, ka šīs īpašības atšķiras. Veikts apkopojums par šūnu betona mikrostruktūru, galvenokārt par poru ietekmi uz materiāla mehāniskajām un fizikālajām īpašībām. Darbā aptverts virziens, kādā noris materiāla pašreizējā attīstība, tehnoloģiskā ziņā, kā arī, kādas ir industrijas vēlmes un izvirzītās prasības pret materiālu nākotnē. Eksperimentālā daļā ir izstrādāta un aprobēta metodika, kas ļauj analizēt poru apjomu un sadalījumu šķērsgriezumā. Noteikta gala stiprība 8 šūnu betona paraugiem un veikta šķērsgriezuma izpēte paraugiem ar dažādiem sastāviem. Noteikta kopējā porainība, izmantojot piknometra metodi, kā arī veikts secinājums par sastāva un poru ietekmi uz testētā parauga īpašībām. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts multifunkcionālas ēkas ar ražošanas, noliktavas un biroju telpām, celtniecības projekts. Ēkas nesošā konstrukcija ir tērauda karkass, kurš veidots no kolonnu, siju, saišu un kopņu sistēmas. Par starpstāvu pārseguma un jumta pārseguma elementiem, biroju korpusā, izvēlēti iepriekš saspriegtie dzelzsbetona paneļi. Ēkas pamati ir izveidoti seklās izbūves un ar pamatu pēdu. Būvkonstrukciju daļā tika veikts inženiertehnisko variantu salīdzinājums tērauda kolonnām un ārsienu paneļiem. Tikai veikta dimensionēšana kopnes augšējai un apakšējai joslai, kā arī atgāžņiem. Parādīts dimensionēšanas aprēķins, no iepriekš veiktā variantu salīdzinājuma, ekonomiski izdevīgākajai kolonnai. Veikts metināto kopnes stieņu savienojuma mezgla aprēķins un metinājuma šuves nestspējas aprēķins. Aprēķināta seklo pamatu un vājā grunts slāņa nestspēja, kā arī veikts pamatu pēdas konstruktīvais aprēķins. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 12 A1 formāta lapām. (Arhitektūras daļa 4 A1 formāta lapas, inženierdaļa 8 A1 formāta lapas) Diplomprojekts kopumā sastāv no 198 lapas pusēm. Darbā iekļautas 45 tabulas un 69 attēli.
Atslēgas vārdi Multifunkcionāla ēka ar ražošanas, biroja un noliktavas telpām Salacgrīvā
Atslēgas vārdi angļu valodā Multifunctional building with manufacturing, office and warehouse premises in Salacgrīva
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2015 22:03:34