Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Veikala-noliktavas jaunbūve Jēkabpilī"
Nosaukums angļu valodā "Shop-warehouse building project located in Jekabpils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Pētnieciskā darba tēma: „Nanomateriālu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē”. Pētnieciskās daļas darba mērķis ir izpētīt nanomateriālu ietekmi uz dažādiem būvmateriāliem, īpašu uzmanību pievēršot nanomateriāliem betonā. Novērtēt nanomateriālu izmantošanas ekonomiskos ieguvumus, veicot aprēķinus ar pieejamo informāciju. Darbā izpētīta nanomateriālu vēsturiskā attīstība, apskatīti svarīgākie atklājumi un galvenās organizācijas un iestādes, kas pēdējo gadu laikā veic pastiprinātus pētījumus šajā jomā. Nanomateriālu izmantošana un to radītās materiālu īpašību izmaiņas izpētītas betonam un javu materiāliem, tēraudam, izolācijas materiāliem, pārklājumiem, stiklam, plastmasām, bitumenam un kompozītmateriāliem. Neliels ieskats veikts nanomateriālu iegūšanas metodēs, apskatot gan nanomateriālu sintēzi no mazākām daļiņām, gan lielāka izmēra daļiņu sasmalcināšanas iespējas. Veikti betona nepieciešamā daudzuma aprēķini parastam betonam un betonam ar nanomateriālu radīto stiprības uzlabojumu. Izrēķinot betona izmaksas, iegūti secinājumi, ka ar pašreizējām nanomateriālu cenām to izmantošana betonā rada betona sadārdzinājumu. Inženierprojektā ir izstrādāts veikala-noliktavas jaunbūves projekts. Veikala-noliktavas kopējā platība 1193,7 m2. Ēkas konstruktīvais risinājums veidots no metāla kolonnu un kopņu karkasa, kura telpiskā noturība nodrošināta ar saitēm. Zem kolonnām stabveida dzelzsbetona pamati. Darbā veikts centriski spiestas kolonnas, kopnes un pamata aprēķins atbilstoši ēkas atrašanās vietas klimatiskajiem apstākļiem un paredzētajām slodzēm. Veikti kolonnas balstmezgla un kopnes un kolonnas sajūguma mezgla aprēķini. Paskaidrojuma rakstā sniegts ēkas arhitektūras, inženierkomunikāciju, būvdarbu organizācijas un darba aizsardzības un ugunsdrošības apraksts. Veikta sienu un jumta konstrukcijas siltumtehnisko parametru pārbaude. Tehniski-ekonomiskais variantu salīdzinājums veikts centriski spiestai metāla kolonnai piemeklējot atbilstošu dubult-T HEA profilu un cauruļveida profilu. Veikts grīdas izbūves lokālās tāmes izmaksu aprēķins un koptāmes aprēķins atbilstoši kalendāra grafika pozīcijām. Izstrādāti arhitektūras, konstruktīvo risinājumu būvdarbu organizācijas rasējumi. Diplomprojekta apjoms 150 lpp., 29 tab., 39 att., rasējumi.
Atslēgas vārdi Nanomateriālu attīstība un izmantošana būvmateriālu nozarē
Atslēgas vārdi angļu valodā Nanomaterial development and use in construction material field
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2015 19:30:53