Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirdzniecības centra jaunbūve, Ogrē, Rīgas ielā 33"
Nosaukums angļu valodā "Trade center new building, Ogre, Rigas street 33"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Videvuds Ārijs Lapsa
Anotācija Inženierprojektā “Tirdzniecības centra jaunbūve, Ogrē, Rīgas ielā 33” ir izstrādātas tā arhitektūras un būvkonstrukciju daļas, kā arī pamatojoties uz šo projektu ir izstrādāts darba veikšanas projekts un sastādīta tāme. Arhitektūras daļā aprakstīti pielietojamās apdares materiāli, noteikti norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie parametri un pārbaudīta to atbilstība normatīviem, apskatīti ugunsdrošības jautājumi, grafiskajā daļā izstrādāts teritorijas un telpu plānojums. Inženierprojektā arī apskatīti inženiertīklu – apkure, ventilācija, kanalizācija, elektroapgāde, ūdensapgāde, risinājumi. Ēkas pamatkonstruktīvā shēma ir karkass. Karkasu veido pamatā iespīlētas dzelzsbetona kolonnas uz kurām šarnīrveidā nobalstītas tērauda kopnes un sijas. Kopējo ēkas noturību nodrošina jumta segums, iespīlētās kolonnas, horizontālās un vertikālās vēja saites. Ēkas karkass balstās uz sekliem dzelzsbetona stabveida pamatiem. Jumta pārsegumu veido profilētās tērauda loksnes. Būvkonstrukciju daļā veikta slodžu noteikšana no sniega un vēja iedarbēm, slogotākās kopnes, kolonnas un pamata aprēķins un dimensionēšana, mezglu izstrāde kopnes un pamata konstrukcijām, rasējumu izstrāde ēkas konstrukcijām. Darba veikšanas projektam izstrādāta būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kas ietver sevī: nepieciešamo energoresursu aprēķinu, darba organizācijas aprakstu, būvmašīnu aprēķinu un tehnisko parametrus, dažādu būvdarba tehnoloģiju aprakstu, ugunsdrošības, darba un vides aizsardzības noteikumus un pasākumus, darbu kalendāro grafiku, darba organizācijas rasējumus, tehnoloģisko karti kopņu montāžai un caurduršanas metodei. Inženierprojekta daļas apjoms ir 102 lappuses, kas ietver sevī 26 tabulas, 26 attēlus un 9 A1 un 1 A0 formāta lapu. Bibliogrāfiskasi saraksts satur 24 avotus.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības centra jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade center new building
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2015 19:22:03