Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Globālās sasilšanas izraisītās jūras līmeņa celšanās ietekme uz pilsētplānošanu Latvijas kontekstā
Nosaukums angļu valodā The Impact of Global Warming and Water Level Rise on Urban Planning in the Context of Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs D.Bērziņa
Recenzents Arhitekts M.Zemītis
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts plūdu risks Rīgas teritorijā, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi uz jūras ūdens līmeņa celšanos. Saskaņā ar klimata pārmaiņu prognozēm, pieaugs applūšanas biežums un apjoms Rīgas teritorijā, tādēļ 2012. gadā tika izveidots Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai, kura izstrādes gaitā Rīgas pilsētai tika izveidots teritorijas reljefa modelis, ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana, ekonomisko zaudējumu aprēķins, noteikti plūdu riska novēršanas pasākumi, metodoloģiskās vadlīnijas teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās un Plūdu riska pārbaldības plāns Rīgas pilsētai. Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai jāņem vērā, izstrādājot Rīgas plānošanas dokumentus, tādēļ bakalaura darba izpildē galvenais uzdevums ir analizēt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018. gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, identificējot kopsakarības vai atšķirības ar Plūdu riska pārvaldības plānā Rīgas pilsētai veiktajiem pētījumiem un ieteikumiem izmaiņām Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos. Bakalaura darbā ietvaros veikta socioloģiska aptauja, lai izvērtētu iedzīvotāju attieksmi un informētības līmeni plūdu riska jautājumā. Tika pētīts apdrošināšanas kompāniju piedāvājums iedzīvotājiem apdrošināt savus īpašumus pret plūdiem. Rezultātā tika noskaidrs, ka pēc Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrādes Rīgas plānošanas dokumentos ir ietverta detalizētāka informācija par plūdu risku nekā tas bijis iepriekšējos plānošanas dokumentos, bet tajos netiek atrunāta konkrētu aizsargbūvju izveide applūstošajās teritorijās, nosaucot vairākus paredzētos aizsargbūvju tipus, bet nedodot to raksturojumus un atrašanās vietas. Ir nepieciešamas aktualizēt un uzsvērt plūdu riska nopietnību un tā nākotnē iespējamās radītās problēmas, pietiekama finansējuma PRPP realizēšanas piesaistei. Darbs rakstīts latviešu valodā; lappušu skaits – 44. Darbā izmantots 21 informācijas avots, iekļauti 2 attēli, 12 tabulas un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pretplūdu aizsardzība, pilsētplānošana, klimata pārmaiņas
Atslēgas vārdi angļu valodā Flood protection, urban planning, climate change
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2015 12:35:25