Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamā struktūra Purvciema apbūvē
Nosaukums angļu valodā Residential Structure in Purvciems Area
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs I. Miķelsone
Recenzents Pētn.S.Barvika
Anotācija ANOTĀCIJA Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Amandas Cālītes bakalaura darbs „Dzīvojamā struktūra Purvciema apbūvē” sastāv no teorētiskās daļas un studiju projekta “Housing Diversity” grafiskās daļas, kurā tika izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums „World Expo 2017” norises vietai Astanā, Kazahstanā. Bakalaura darba teorētiskā daļas mērķis ir atrast efektīvus Purvciema dzīvojamās apbūves struktūras transformācijas veidus, lai šī pilsētas struktūra pilnvērtīgi funkcionētu un būtu piemērota, patīkama vide tās iedzīvotājiem un viesiem. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • analizēt Purvciema dzīvojamo rajonu vēsturiskā kontekstā, tā apbūves attīstību laika gaitā, • analizēt pieejamo literatūru par ārvalstu un Latvijas pieredzi lielmēroga dzīvojamo struktūru pilnveidošanā, • izpētīt, kādi faktori ietekmē dzīvojamās struktūras projektēšanu Purvciema kontekstā, • analizēt pieejamos kartogrāfiskos un foto materiālus par Purvciema dzīvojamās apbūves struktūru, • veikt Purvciema dzīvojamās apbūves apsekošanu dabā. Bakalaura darbā, pamatojoties uz Purvciema dzīvojamās apbūves struktūras un Eiropas valstu pieredzes analīzi, izstrādāti ieteikumi dzīvojamās vides uzlabošanai. Pētījumā izmantotās metodes - fotofiksācija, grafiskā analīze, literatūras analīze, aptaujas anketas datu analīze. Bakalaura darbs sastāv no ievada, terminu nodaļas, 4 galvenajām nodaļām, secinājumiem. Darba pielikumā pievienoti studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 47 lappusēm, 9 attēliem, 2 tabulām, 10 pielikumiem un 30 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi lielmēroga dzīvojamais rajons, dzīvojamās apbūves struktūra, Purvciems, mikrorajons
Atslēgas vārdi angļu valodā large-scale residential district, residential structure, Purvciems area, microraion
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 23:47:55