Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Peldošo būvju integrācijas iespējas Rīgas ūdenstilpēs
Nosaukums angļu valodā Potential of Floating Structures in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Lekt. D.Kalvāne
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts peldošo būvju potenciāls Rīgas ūdenstilpēs. Peldmāju attīstība ir vērojama daudzās kaimiņu valstīs, piemēram, Somijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Dānijā un Lielbritānijā. Klimata pārmaiņu rezultātā, pasaules vidējais jūras līmenis paceļas radot arvien lielāku ūdens problemātiku piekrastu teritorijās. Būve uz ūdens ir galvenais problēmas risinājumiem, kas ir ļoti aktuāls Nīderlandē, kur aptuveni puse no valsts teritorijas atrodas zem jūras līmeņa. Rīgā peldošo būvju attīstība pagaidām ir vēl tikai sākuma stadijā. Pirmā darba nodaļa veltīta peldošo būvju vēsturiskajai izpētei, peldmāju priekšrocību un trūkumu, kā arī materiālu un konstrukciju analizēšanai. Otrajā nodaļā ir apkopoti ārzemju piemēri un trešajā- Rīgas peldošo būvju vēsturiskā un tiesiskā ietvara analīze. Pētījumā izmantota socioloģiskā metode, ar kuras palīdzību noskaidrotas potenciālās vietas peldbūvju izvietošanai. Kā arī peldošo būvju izaicinājumi Latvijas klimatiskajos apstākļos un to specifika. Ar grafiskās izpētes palīdzību radies priekšlikums mazdārziņu teritoriju attīstībai. Rezultātā tika noskaidrots, ka Latvijas klimatiskie apstākļi būvēšanu un ekspluatāciju padara nedaudz sarežģītāku, bet ar ziemu saistītās problēmas tomēr ir risināmas. Peldmājas kā jebkurš kuģis ir jāveido autonoms, neatkarīgas no krasta infrastruktūras pieslēgumiem, jo katrā teritorijā tās piedāvājums atšķiras. Publiskas funkcijas būves vislabāk novietot Rīgas centra rajonā, vai apkārt tam, bet peldmājas un mājlaivas nedaudz klusākās un mierīgākās vietās, piemēram, Rīgas ezeros. Peldošo būvju pieprasījums un piedāvājums Rīgas teritorijā pamazām pieaug, kas liecina par ūdenstilpju pakāpenisku attīstību Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. Kursa studentes Evelīnas Čipuštanovas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota Rīgas teritorijas plānojuma karte, Krastmalu krastu stiprinājumu šķērsprofilu shēmas un Ekspertu intervijas. Bakalaura darbs sastāv no 59 lapām, 54 attēliem, 7. Pielikumiem un 59 izmantotām informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi peldošas būves, peldmāja, mājlaiva, ūdenstilpe, krasts
Atslēgas vārdi angļu valodā floating structures, floating home
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 16:33:23