Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Solāro tehnoloģiju integrācija arhitektūras un pilsētvides risinājumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Integration of Solar Technologies into Architecture and Urban Environment in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Arhitekts D.Zemešs
Anotācija Dzīvojot tehnoloģiju laikmetā, sabiedrība tiecās uz tādu dzīvesveidu, kādu var nodrošināt sasniegtais tehnoloģiskais līmenis.Tehnoloģijas prasa lielu enerģijas patēriņu, tādēļ, paaugstinoties siltumenerģijas un elektrības cenām, cilvēki sāk meklēt alternatīvas. Par spīti cilvēku šaubām, radiācijas mērījumi pierāda, ka solāro tehnoloģiju attīstībai Latvijā ir potenciāls, taču mums nav vajadzīgās pieredzes un zināšanu, kā to paveikt estētiski, tehnoloģijām esot mijiedarbībā ar arhitektūru. To izpētīt ir šī bakalauru darba mērķis. Lai rastu problēmas risinājumu, pirmajā šī darba nodaļā tiek apskatīts, kas īsti ir solārās tehnoloģijas, kā tās atšķiras un kā tiek iedalītas. Tiek veikta saules enerģijas izpēte 21. gs. energoresursu kontekstā un apskatītas tās iespējas arhitektūras un būvniecības ilgtspējībā. Tad tiek apskatīta solāro tehnoloģiju klasifikācija, dalījums un atšķirības. Otrajā bakalaura darba nodaļā tiek apskatītas solāro tehnoloģiju integrācijas tendences mūsu platuma grādos.Tiek apskatīti vairāki ārvalstu projekti, kuru arhitektūrā veiksmīgi integrētas solārās tehnoloģijas, kur tās kalpo gan kā enerģijas ražotājs, gan kā ēkas dizaina papildinošs elements. Atsevišķi apskatītas Rietumeiropas valstu (Vācijas, Austrijas un Nīderlandes) tendences, Ziemeļeiropas valstu(Lielbritānijas un Skandināvijas) tendences, atsevišķi apskatot Latviju. Trešajā bakalaura darba nodaļā tiek veikta solāro tehnoloģiju integrācijas kvalitātes kritēriju un priekšnosacījumu izpēte un kategorizēšana. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto informāciju, ceturtajā bakalaura darba nodaļā tiek pētītas estētikas iespējas un, apkopojot iepriekš gūto informāciju, sniegts ieskats tālāko solāro tehnoloģiju attīstībā. Rezultātā tiek secināts – lai sekmētu solāro tehnoloģiju attīstību, jāveido spēcīgāka saikne starp solāro tehnoloģiju speciālistiem, arhitektiem un pilsētplānotājiem. Rīga Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Maijas Daukštes bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 analītiskajām nodaļām,11 apakšnodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienots anketas formulārs ar apkopotiem rezultātiem un projektēšanas studiju laikā izstrādātais Astanas divu tipu daudzdzīvokļu ēku priekšlikums. Bakalaura darbs sastāv no 45 lapaspusēm, 22 attēliem, 7 ilustrācijām, 2 pielikumiem un 48 izmantotajām informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi atjaunojamā enerģija, saules kolektori, fotovoltāža, saules baterijas, dizains
Atslēgas vārdi angļu valodā renewable energy, solar collectors, photovoltaic, solar panels, design
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:47:47