Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Urbānā akupunktūra Rīgā
Nosaukums angļu valodā Urban Acupuncture in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E.Bērziņš
Recenzents Lekt. S.Levāne
Anotācija ANOTĀCIJA Šobrīd daudzviet pasaulē novērojams vērā ņemams urbanizācijas līmeņa pieaugums, turklāt tiek prognozēts, ka šie rādītāji tikai pieaugs. Šāda, iepriekš nepieredzēta, situācija mainīs pilsētas un dzīvi tajās. Notiekošās pārmaiņas raksturo to ātrums un pieaugošā sociālā aspekta loma tajās, līdz ar to iepriekšējās ilgtermiņa pilsētplānošanas metodes vairs nespēs adekvāti risināt jaunās problēmas. Tas norāda, ka ir pieprasījums pēc jauniem veidiem un metodēm, kā darboties ar pilsētas telpu, uzsvaru liekot uz īstermiņu un maziem ieguldījumiem. Urbānā akupunktūra ir viena no šādām stratēģijām, kas apskata apzinātu maza mēroga pasākumu izveidošanu konkrētos, taktiski izvēlētos pilsētas punktos, kas ķēdes reakcijas rezultātā ietekmētu plašāku teritoriju. Nepieciešams no arhitektu un pilsētplānotāju skatupunkta gudri reaģēt uz radušos pieprasījumu un atrast savu lomu šajā procesā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Vijas Vieses bakalaura darba „Urbānā akupunktūra Rīgā” ietvaros tika izpētītas iniciatīvas Rīgā, kas sociālu un kulturālu pasākumu ietvaros darbojas ar pilsēttelpas uzlabošanu. Rīga ir izteikts sarūkošās pilsētas (shrinking city) piemērs, kurā iedzīvotāju skaits samazinās, atstājot tukšas neskaitāmas ēkas un neapdzīvotu telpu starp tām. Novārtā atstātās pilsētvides aizpildīšana ar dažādām aktivitātēm un mākslinieku centriem ir viens no veidiem, kā šobrīd sabiedrībā populāras iniciatīvas mēģina revitalizēt šo telpu. Otrs nozīmīgs pilsētvides revitalizācijas rīks ir uz vienotas komūnas veidošanu tendēti pasākumi, kuru ietvaros tieši konkrētu teritoriju iedzīvotāji nodarbojas ar apkārtējās vides sakopšanu paši saviem spēkiem. Sekojot šiem diviem izvirzītajiem aspektiem, darbā tiek analizētas divas pasākumu ķēdes, kas šobrīd noformējušās Free Riga un Labas vietas TALKAS veidā. Darbā izpētīta kustību rašanās, attīstība un sasniegumi, bet praktiskajā daļā analizētas pasākumu novietnes, to izvietojums pilsētā, kā arī ietekmes areāli atkarībā no pasākumu veida. Darba apjoms ir 54 lpp, tas satur 17 attēlus, 11 pielikumus, kā arī 52 izmantotos literatūras avotus.
Atslēgas vārdi urbānisms, urbānā akupunktūra, līdzdalība, degradētā pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā urbanism, urban acupuncture, participation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:32:46