Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kultūras objektu publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijā
Nosaukums angļu valodā Public Open Space Quality of Culture Objects in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U.Bratuškins
Recenzents Lekt. D.Kalvāne
Anotācija Galvenās vērtības un publiskās ārtelpas veidošanas principi gadsimtu gaitā nav radikāli mainījušies un antīkajā pasaulē radītie telpiskās vides veidošanas paņēmieni, tos adaptējot mūsdienu vajadzībām, joprojām tiek veiksmīgi izmantoti jaunajos projektos. Publiskas ārtelpas svarīgākais elements ir cilvēks, tā attiecības un uzvedība publiskajā ārtelpā. Pētījuma mērķis ir raksturot publisko ārtelpu kvalitātes īpatnības sabiedriski nozīmīgas apbūves kontekstā un pārbaudīt vai Latvijas jaunajos kultūras objektos – Talsu Radošajā sētā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Spīķeru kvartālā – tās tiek ievērotas. Mūsdienās robeža starp publisko ārtelpu un arhitektūru ir kļuvusi trausla un abi šie elementi cieši mijiedarbojas. Cilvēka fiziskās un garīgās spējas, kā arī intereses ir telpiskās vides uztveres un kvalitatīvas lietošanas pamats. Kultūras objektu publiskās ārtelpas visbiežāk tiek izmantotas kā satikšanās un atpūtas vietas, tām jābūt pieejamām jebkuram iedzīvotājam un jānodrošina gan drošas rekreācijas iespējas, gan jākalpo par platformu sociālo kontaktu veidošanā. Darba apjoms: 37 lpp., 18 attēli, 1 socioloģiskā aptauja un 3 ekspertu intervijas. Izmanota 52 informācijas avotu vienība.
Atslēgas vārdi publiskā ārtelpa, kultūras objekti, labiekārtojums, telpiskā uztvere
Atslēgas vārdi angļu valodā public open space, culture objects, site improvement, spatial perception
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:29:59