Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Urbānās vides un akvatoriju savstarpēja mijiedarbība un integrācija
Nosaukums angļu valodā Integration and Interaction of Waterbodies and Urban Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E.Bērziņš
Recenzents Maģ. I.Koroļova
Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek analizēti galvenie ūdens vides un pilsētbūvniecības mijiedarbības principi, ņemot vērā svarīgākās ūdens īpašības, kas tiek izmantotas ainavu arhitektūrā, kā arī loģisku arhitektūras struktūrelementu izmantošanu. Darbā tiek apskatīts piekrastes teritoriju projektēšanas ekoloģiskais aspekts, kā arī iespējamie ūdens vides piesārņojuma avoti. Aprakstīts ūdens cikls un dažādi notekūdeņu attīrīšanas veidi. Svarīga darba sastāvdaļa ir pilsētas tēla un silueta veidošanas apraksts, atkarībā no arhitektūras objektu izvietojuma principa ūdenskrastā. Tiek aprakstīta akvatoriju ietekme uz piekrastes pilsētu vēsturisko attīstību, piekrastes rajonu pagrimums un to topošo revitalizāciju. Ir svarīga piekrastes teritoriju plānošana, izmantojot ilgspējīgas projektēšanas un apkārtējās vides saglabāšanas principus. Jāorganizē cilvēkam viegli uztveramu vidi, balstoties uz viņa vajadzībām un iespējām. Visiem pieejama piekrastes rekreācijas sistēma turpmāk ļaus attīstīt to un pakāpeniski integrēt pilsētvidē. Ūdens izmantošanas veidi ainavu arhitektūrā arī var tikt pielietoti ūdens enerģētikā. Darbā tiek apskatītas dažas konstrukcijas, kas ļauj ražot enerģiju ar ūdens palīdzību, kā arī veikt pilsētas tēla organizācijās funkciju. Darbā var iepazīties ar apkopoto informāciju un uz to balstītajiem secinājumiem. Tika veiktas intervijas ar šajā sfērā kompetentiem cilvēkiem, lai plašāk analizēt doto tēmu. Ar tiem var iepazīties bakalaura darba pielikumā. Tajā ietilpst arī dzīvojamās teritorijas projekts ar ūdens integrācijas potenciālu.
Atslēgas vārdi Akvatorija, pilsētas ūdens telpas, integrācija, mijiedarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Waterspace, urban waterspaces, integration, interaction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 13:28:05