Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Stikla nozīme mūsdienu arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā The Role of Glass in Modern Architecture
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs M.Švēde
Recenzents Lekt. D.Zemešs
Anotācija ANOTĀCIJA Stikla nozīme mūsdienu arhitektūrā Pasaulē stikls kā arhitektūru veidojošs būvmateriāls pazīstams jau no seniem laikiem. Turpinoties stikla un tehnoloģisko procesu virzībai, tas ir ieguvis jaunu attīstības posmu un stikla lietojums un tā veidu dažādība mūsdienās arvien straujāk attīstās, to izmanto arvien plašākā mērogā. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām parādās iespējas lietot stiklu un tā konstrukcijas arhitektūrā, kas ļauj izpildīt kvalitatīvākus risinājumus ar tiem pievienoto vērtību. Mūsdienās ir izstrādāti inovatīvu stiklu veidi un uzlabotas tā vispārīgās īpašības. Stikla nozīme arhitektūrā atklājas brīdī, kad arhitekta domu lidojums tiek apturēts un mainītas projektu sākotnējās ieceres, stikla fizikālo īpašību nepiemērotības dēļ un zinātnes laikietilpīgo procesu jaunu produktu izpētē, rūpnieciskās ražošanas uzsākšanā un realizācijā. Stikla nozīme mūsdienu arhitektūrā parādās un tiek uzsvērta arī tad, kad šķietami neiespējami stikla risinājumi kļūst iespējami un arhitektiem kopīgi strādājot ar inženieriem, ir izdevies sasniegt augstus mērķus un radīt arhitektūras paraugus nākamajām paaudzēm. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Artūra Lizandera bakalaura darbs ir "Stikla nozīme mūsdienu arhitektūrā". Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, tajā pētīta stikla nozīme mūsdienu arhitektūrā. Darba mērķis ir noskaidrot stikla izmantošanas daudzveidīgās iespējas mūsdienu arhitektūrā, balstoties uz tā vispārīgām īpašībām un izvirzītajām prasībām. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādātais darbs "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Astanā, Kazahstānā", kurā ir aprakstīti stikla lietojuma principi. Mērķa sasniegšanai tika izpētīti literatūras avoti un apkopota informācija par stikla izcelsmi un tā attīstības vēsturi, stikla vispārīgajām īpašībām, veidiem un tā problemātiskajiem aspektiem arhitektūrā, stikla izmantošanas iespējām mūsdienu arhitektūras telpiskajās vidēs. Tika veikta socioloģiskā aptauja un intervijas ar nozarē strādājošajiem speciālistiem par stikla nozīmi mūsdienu arhitektūrā, iegūtie dati analizēti un apkopoti rezultāti. Atslēgas vārdi: stikls, arhitektūra, stikla nozīme arhitektūrā, stikla lietojums, stikla veidi. Bakalaura darbs sastāv no 85 lapaspusēm, 100 attēliem, 3 pielikumiem, 174 literatūras avotu vienībām.
Atslēgas vārdi stikls, arhitektūra, stikla nozīme arhitektūrā, stikla lietojums, stikla veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā glass, architecture, glass architecture, meaning glass, glass types in use
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 13:07:52