Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Piekrastes promenādes nozīme Latvijā
Nosaukums angļu valodā Significance of Coastal Promenade in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E.Bērziņš
Recenzents Dokt. A.Viļuma
Anotācija Bakalaura darbā jēdziens promenāde ir paplašināts un lietots ar nozīmi — telpā un laikā nepārtraukta pastaiga, virzība gar krastu vai no krasta uz krastu. Darba mērķis bija pamatot nepieciešamību un principus promenādes veidošanai Jūrmalā. Pētījuma ietvaros piekrastes ainava vērtēta caur estētisko un mākslas dimensiju, kā arī laika dimensiju, apkopojot vēsturiskas fotogrāfijas, mutvārdu ainavas, jūras un piekrastes gleznas. Bakalaura darbā apkopota informācija par Baltijas jūras krasta procesiem, to ietekmi uz promenāžu specifiku un krastu aizsardzību, izpētīti Eiropas u.c. valstu piemēri promenāžu izveidē. Darba procesā ir veikta padziļināta vēsturiskā izpēte: analizētas Jūrmalas piekrastei raksturīgās kūrorta arhitektūras formas un pētīti pilsētas iedzīvotāji un viesi. Bakalaura darbā apzinātas Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. redakcijā noteikto īpašo attīstības zonu izmaiņas 2. redakcijā, kā arī analizēts Lielās pludmales promenādes priekšlikums. Izpētīts piekrastes attīstību un pārvaldību regulējošais tiesiskais ietvars. Bakalaura darbā sniegti argumenti par labu vieglu konstrukciju promenādes izveidei un paņēmieni šāda projekta realizācijai. Darbs sastāv no 4 nodaļām, 62 lappusēm un tā sastāvā ir 3 pielikumi un ir 68 attēli.
Atslēgas vārdi Promenāde, piekraste, Jūrmala
Atslēgas vārdi angļu valodā Promenāde, piekraste, Jūrmala
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 11:49:19