Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sabiedrisko ēku pieejamība 21. gs.
Nosaukums angļu valodā Accessibility of Public Buildings in 21st Century
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs A.Antenišķe
Recenzents Arhitekte I.Bērziņa
Anotācija Anotācija Bakalaura darbs: Sabiedrisko ēku pieejamība 21.gs. Pētījumā analizēta praksē pastāvošā bezrobežu vide, par piemēru ņemot vairākas Rīgas sabiedriskās ēkas. Veiktā ēku pieejamības analīze pavērusi iespēju apkopot vairākas pastāvošās problēmas, kas saistītas ar vides adaptāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pamatā – cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Darba gaitā detalizēti aplūkoti vairāki nepilnīgas bezrobežu vides rašanās aspekti, sākot ar nekvalitatīvu projektēšanu, celtniecību un beidzot ar mūsdienīgu sabiedrisko ēku nodošanu ekspluatācijā. Tāpat darbā tiek piedāvāti iespējamie problēmas risinājuma veidi, kas padara konkrēto pētījumu aktuālu un mūsdienīgu. Izdarītie secinājumi un apkopojumi, kas piedāvāti šai darbā, ir ne tikai aktuāli un mūsdienīgi, bet arī praktiski izmantojami. Piedāvāto risinājumu ieviešana praksē veicinās tālāku sabiedrības attīstību, jo nav noliedzams, ka sabiedrības brieduma pakāpi, pastāvošās vispārcilvēciskās vērtības un sociālo pilnību cita starpā nosaka arī tās locekļu attieksme pret cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un viņu vajadzībām. Darba apjoms: 72 lpp., 62 attēli, 3 shēmas Izmantotas 35 informācijas avotu vienības.
Atslēgas vārdi Universālais dizains, vides pieejamība, sabiedriskās ēkas, Rīga, Latvija, Arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Universal design, Accessibility, public buildings, Riga , Latvia, Architecture
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 05:37:46