Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "RTU studentu pilsētas iekštelpu digitālās kartes izveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Venue map creation for Riga Technical University campus"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Artūrs Zvaigzne
Recenzents Jānis Štrauhmanis
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt funkcionējošu digitālu telpu karti Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņas teritorijai. Darbā autors apskata kartogrāfijas teorētiskās un praktiskās problēmas. Bakalaura darba tēmas izvēle ir saistīta ar pieaugošo moderno tehnoloģiju lomu cilvēku ikdienā, kā arī autora profesionālo darbību. Darbā izklāstīta tēmas aktualitāte un izmantotās metodes kartes veidošanai. Teorētiskajā daļā apskatīta tradicionālā papīra kartogrāfija un tās uzbūve, kā arī datora kartogrāfija, digitālas kartes datu tipi un risinājumi kartes izstrādāšanai un publicēšanai internetā. Praktiskajā daļā autors veicis pētījumu 3 telpu kartēm Eiropā, analizējot tās, izstrādājis kartes programmu Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņai. Autors piedalījies datu iegūšanā un kartes veidošanā, kas detalizēti tiek aprakstīts inženierprojekta daļā. Telpu karti autors veidojis NOKIA uzņēmuma digitālajā kartē un to plānots publicēt globālajā tīmeklī 2015. gada pirmajā ceturksnī www.here.com mājaslapā. Autors izstrādājis alternatīvu NOKIA kartei ar datorprogrammas ArcMap palīdzību. Darbs rakstīts latviešu valodā un sastāv no 8 nodaļām, nobeiguma, secinājumiem un izmantotās informācijas avotu saraksta un 7 pielikumiem. Darbs sastādīts uz 124 lapām, darbā iekļauti 50 attēli.
Atslēgas vārdi Digitālā kartogrāfija, telpu karte
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital cartography, indoor map, venue map
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2015 20:30:31