Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Būvju uzmērīšanas procesa attīstība"
Nosaukums angļu valodā "The development of surveying process of construction"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Juris Erns
Anotācija Narkeviča S. Būvju uzmērīšanas procesa attīstība. Maģistra darbs – Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Ģeomātikas katedra. – 2015. – 80. lpp. Maģistra darbā apskatīts būvju kadastrālās uzmērīšanas process, būvju kadastrālās uzmērīšanas vēsturiskais aspekts, esošā būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa problēmas, būvju uzmērīšanas metodes un precizitāte un būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstība. Pie būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa sīkāk tiek apskatīta būvju kadastrālā uzmērīšana, ēku kadastrālā uzmērīšana, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana un inženierbūves kadastrālā uzmērīšana. Būvju uzmērīšanas process ar atsevišķām izmaiņām tā tehniskajā izpildījumā un apjomā ir pastāvējis kopš 1946. gada, tādēļ ir nepieciešama procesa optimizācija, lai radītu vienkāršu un skaidru sistēmu, kas nodrošinās būvju uzskaiti un aktuālu datu ieguvi, atbilstoši šā brīža tehnoloģiskās attīstības līmenim. Darbā tiek analizēts ar 2011. gada 20. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 170 „Par Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepciju” atbalstītais 1. variants – Būvju datu reģistrācija, izmantojot strukturētu projekta dokumentāciju. Šajā variantā datu maiņa tiks nodrošināta starp Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un Būvniecības informācijas sistēmu. Maģistra darbs satur: paskaidrojuma rakstu uz 80 lappusēm, 4 tabulas, 17 attēlus, 3 pielikumus un 22 bibliogrāfiskos avotus.
Atslēgas vārdi būvju kadastrālā uzmērīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā process of surveying buildings
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2015 19:34:12