Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Marine cadastre development in Europe and Latvia"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Elīna Rutkovska
Recenzents Ints Lukss
Anotācija Jūras kadastrs ir sistēma, ko lieto lai noteiktu un reģistrētu robežas jūras tiesībām un interesēm, kas ir telpiski pārvaldāmas un fiziski definējamas attiecībā pret kaimiņvalstu robežām vai nostiprinājuma tiesībām un interesēm. Bakalaura darba mērķis ir izzināt Jūras kadastra īpatnības Eiropā un Latvijā, kā arī izveidot rekomendācijas tā izveidošanai Latvijā. Darbā tiek apskatīta jūras kadastra ieviešanas teorētiskās un praktiskās problēmas, tiek apzināti iemesli, kādēļ šāds kadastrs vispār nepieciešams un kādi ir tā ieviešanas priekšnosacījumi. Bakalaura darbā tiek apskatīti faktori, kas veicina jūras kadastra attīstību un ieviešanu, kā arī veidoti ieteikumi jūras kadastra ieviešanai Latvijā un apskatīti Latvijas potenciālie ieguvumi, ieviešot jūras kadastru. Darba teorētiskā daļa aptver tiesību regulējošos aktus un normatīvus gan Eiropā, gan Latvijā un izklāsta to attiecinājumu uz jūras kadastra ieviešanu. Šajā daļā arī detalizēti aprakstīta citu valstu pieredze, kuras plāno ieviest jūras kadastru vai ir atradušas citu risinājumu. Darba praktiskā daļa veidota, lai lasītājs gūtu vispārīgu priekšstatu par pašreizējo situāciju Eiropā, kā arī uzzinātu par problēmām Latvijā. Darbā tiek modelēta iespējama nākotnes situācija, kad Kurzemes piekrastē tiek realizēts vēja ģeneratoru parka projekts un piedāvāts risinājums tā reģistrēšanai kadastra sistēmā. Autore darbā apskata plusus un mīnusus jūras kadastra ieviešanai, kā arī sniedz priekšlikumus esošās kadastra sistēmas aktualizēšanai, neveidojot atsevišķu jūras kadastru. Latvijas ieguvumi, ieviešot jūras kadastru, būtu tiesisks pamats jūras telpiskajam plānojumam, sakārtota kadastra sistēma gan uz sauszemes, gan jūras teritorijās, kā arī Latvijas izstrādātā sistēma varētu kalpot kā piemērs citām valstīm, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē.
Atslēgas vārdi Jūras kadastrs, kadastrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Marine cadastre, cadastre
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2015 12:50:20