Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Tūlītēja GNSS datu apstrādes platformas"
Nosaukums angļu valodā "Near-real time GNSS data processing platforms"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jānis Zvirgzds
Recenzents Inese Janpaule
Anotācija Maģistra darbs „Tūlītējas GNSS datu apstrādes platformas” izstrādāts balstoties uz citu valstu līdzīgiem pētījumiem un praktiskām realizācijām šajā jomā. Pētījumi par tūlītēju GNSS datu apstrādi jau vēsturiski ir bijis aktuāls temats, jo, attīstoties GNSS pastāvīgo bāzes staciju sistēmām, arvien tiek meklētas jaunas šo sistēmu pielietojuma iespējas. Tūlītējas GNSS datu apstrādes platformas realizācija jebkurā pastāvīgo bāzes staciju sistēmā paver iespējas nepārtrauktai sistēmas novērtēšanai ar vizuāliem un skaitliskiem rādītājiem, kā arī dod iespēju tuvākā laika stāvokļu izmaiņu prognozēšanai. Darbā aprakstīta teorētiskā bāze par GNSS pamatprincipiem, datu apmaiņas standartiem un pamatota GNSS tūlītējas datu apstrādes platformu nepieciešamība mūsdienīgās GNSS pastāvīgo bāzes staciju sistēmās. Apkopota informācija par datu apstrādē iegūstamiem rezultātiem, no tiem veidotajiem produktiem un to pielietošanas iespējām. Darbā apkopota informācija par GNSS pastāvīgo bāzes staciju sistēmām, kurās iezīmējas GNSS tūlītējas datu apstrādes platformas atsevišķu moduļu implementācijas. Maģistra darbā veikta izpēte atvērtā koda programmu pielietošanas iespējām tūlītējas GNSS datu apstrādes platformas realizācijai Latvijas pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmā „LatPos”.
Atslēgas vārdi GNSS, tūlītēja datu apstrāde, GNSS datu apmaiņas standarti, LatPos, atvērtā koda programmatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā GNSS, near real-time data processing, GNSS data exchange standarts, LatPos, open source software.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2015 15:20:04