Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Servisorientētu lietotņu testēšanas pieeja
Nosaukums angļu valodā A Testing Approach for Service-oriented Applications
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Anotācija Servisorientētas lietotnes ir kļuvušas par nākamās paaudzes tīmekļa tehnoloģiju informācijas apmaiņas standartu. Biznesa procesus tagad ir daudz vieglāk aprakstīt un izstrādāt tīmeklī. Pieejamais informācijas apjoms šādu risinājumu testēšanā ir nepietiekams. Servisorientētu lietotņu testēšanas process ir ievērojami atšķirīgs no vispārējā testēšanas principa. Armanda Zagorska maģistra darba „Servisorientētu lietotņu testēšanas pieeja” mērķis ir izveidot servisorientētu lietotņu testēšanas pieeju, kas ietver minimālās aktivitātes un pamatnosacījumus šādu risinājumu “pareizā” testēšanā. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: apkopot pieejamo literatūras avotu informāciju servisorientētu lietotņu testēšanā; noskaidrot testēšanas rezultātu ietekmējošos faktorus; izveidot kritērijus testēšanas rīka izvēlē un sniegt trīs populārāko bezmaksas rīku novērtējumu; definēt minimālās aktivitātes, prasības un nepieciešamās zināšanas servisorientētu lietotņu testēšanas procesa izpildei; definēt pamatnosacījumus ticamu servisorientētu lietotņu testēšanas rezultātu iegūšanai; definēt galvenās aktivitātes servisorientētu lietotņu drošības testēšanā. Maģistra darba galvenie pamatelementi ir servisorientēta arhitektūra, servisorientēto lietotņu testēšana īpatnības, SOAP un REST tīmekļa pakalpes, testēšanas metodoloģija. Viens no galvenajiem darba starprezultātiem ir testēšana rīku kvalitātes novērtējums. Maģistra darba projekta daļā ir apskatīts SIA “Motion Media Park” tīmekļa vietnes un interaktīvu vizualizāciju izstrādes projekts “Filtri”. Darba apjoms - 148 lpp., 21 tabulas, 65 attēli un 14 pielikumi.
Atslēgas vārdi servisorientēta arhitektūra, servisorientēto lietotņu testēšana īpatnības, SOAP un REST tīmekļa pakalpes, testēšanas metodoloģija, testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā service-oriented architecture, unique characteristics of service-oriented application testing, SOAP and REST web services, testing methodology, testing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 15:50:57