Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Mobilās lāzerskenēšanas sistēmas pielietojums pilsētvidē"
Nosaukums angļu valodā "The use of mobile mapping system in an urban environment"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Ivars Nudiens
Anotācija Bakalaura darba tēma ir ‘’Mobīlās lāzerskenēšanas sistēmas pielietojums pilsētvidē’’. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām – teorētiskās daļas un inženierprojekta. Bakalaura darba teorētiskajā daļā noteikti 3 galvenie pētāmie objekti – Mobīlās lāzerskenēšanas sistēma (MLS), pilsētvide un 3D pilsētvides modelis. Lai precīzāk skaidrotu šo jēdzienu būtību, bakalaura darbā tika pētīta MLS definīcija, vēsture, efektivitāte, uzbūve, darbības principu komponentes, to skaidrojums, piemēri. Tika izpētīta Rīgas pilsētvides plānotā attīstība, MLS pielietojuma virzieni pilsētvidē, meklētas sasaistes starp MLS pielietojuma veidiem un Rīgas pilsētas attīstību, sniegti piemēri. Aprakstīts viens no sarežģītākajiem MLS izmantošanas veidiem pilsētvidē – 3D pilsētvides modelēšana – 3D pilsētvides modeļa definīcija, piemēri, komponentes, klasifikācija, 3D pilsētvides modelēšanas metodes, galvenās problēmas un to risinājumi. Bakalaura darbā veikti 3 galvenie pētījumi, kas nes lielāko pievienoto vērtību turpmāko darbu izstrādei par MLS. Bakalaura darbā konstatēts, ka MLS ir rīks mūsdienu 3D pilsētvides uzņemšanā, var tikt pielietots, galvenokārt. transporta, būvniecības, pilsētplānošanas, arhitektūras nozarēs. Kā arī izpētīts, ka Rīgas pilsētā līdz 2030. gadam ir daudz ieplānotu projektu, kur MLS izmantošana būtu efektīvākais rīks starp tradicionālajām uzmērīšanas metodēm. Secināts, ka, kā obligāta prasība 3D pilsētvides modeļa izveidei no MLS datiem, ir pus-automatizēta procesa veikšana, izvēloties algoritmus MLS manuālai apstrādei pirms 3D modelēšanas programmu izmantošanas. Inženierprojektā veikti šādi uzdevumi – Roadscanner3 kalibrācijas un datu iegūšanas procesa apraksts pilsētvidē, datu apstrādes apraksts, 3D pilsētvides modelēšanas apraksts, rezultātu novērtējums, secinājumu, problēmu un ieteikumu sastādīšana. Inženierprojektā sniegti secinājumi un priekšlikumi darba turpināšanai maģistra programmā, rekomendējot veltīt laiku, darbu, apgūt papildus zināšanas pus-automatizēto procesu pielietošanai precīza 3D modeļa iegūšanai. Bakalaura darbs sastāv no 133 lpp, 72 attēliem, 12 tabulām un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi mobīlā lāzerskenešanas sistēma, pilsētvide, 3D pilsētas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā mobile laser scanning system, urban environment, 3D City Model
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 08:41:22