Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Uzmērīšanas metožu pielietojums dabas resursu monitoringā"
Nosaukums angļu valodā "The use of surveying methods in monitoring of nature resources"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Agnis Rečs
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma "Uzmērīšanas metožu pielietojums dabas resursu monitoringā". Bakalaura darbs sastāv no 80 lapaspusēm, kuras ietver teorētisko daļu un inženierprojektu. Dotais darbs satur 28 attēlus un 6 tabulas. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, kas veltītas dabas resursu krājumiem un uzmērīšanas metodēm monitoringa veikšanai. Pirmajās divās nodaļās aprakstīti biežāk sastopamo dabas resursu krājumi pasaulē un Latvijas teritorijā. Trešajā un ceturtajā nodaļā aprakstītas dabas resursu monitoringa un 4 uzmērījumu metožu funkcijas un nozīme ģeotelpisko datu iegūšanā. Autors apraksta arī datu iegūšanas principu izmantojot piedāvātās metodes – totālā stacija, globālā pozicionēšana, lāzerskenēšana un gaisa fotouzņemšana no bezpilota lidaparāta. Noslēgumā veikta īsa piedāvāto metožu salīdzināšana. Inženierprojektā tika apskatīta daļa karjera "Deviņziedu kalns" teritorijas – analizēts iegulu slānis ar ģeoloģisko griezumu palīdzību. Darba gaitā tika veikti arī derīgo izrakteņu – smilts un smilts – grants materiāla apjoma aprēķini, līdz karjera izstrādes sākumam. Izmantojot 2012. gada un 2014. gada datus, tika veikti iegūto derīgo izrakteņu apjoma aprēķini šajā laika periodā. Aprēķinu procesā tika veidoti virsmas ciparu modeļi, no datiem, kuri tika iegūti 3 dažādos veidos. Viens digitālais reljefa modelis tika izveidots no datiem, iegūtiem ar fotouzņemšanu no bezpilota lidaparāta. Bezpilota lidaparāta pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā katru gadu kļūst populārāka. Darbs dod iespēju salīdzināt digitālas virsmas modeļa veidošanas procesus no datiem iegūtiem ar bezpilota lidaparātu un ar tradicionālo uzmērīšanas metodi – globālo pozicionēšanu.
Atslēgas vārdi Monitorings, dabas resursi, globāla pozicionēšana, BPLA, karjers
Atslēgas vārdi angļu valodā Monitoring, nature resources,global positioning, RPAS, quarry
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 00:42:51