Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums ISO standartu ieviešanas ietekme uz procesu drošību SAP ERP sistēmās
Nosaukums angļu valodā Impact of Implementing ISO Standards on Process Security in SAP ERP System
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Jans Šlihte
Anotācija Maģistra darbā ir aprakstīta ISO 27001 standarta ieviešana uzņēmumā, kas piedāvā SAP risinājumus personāldaļas un algu izmaksas pakalpojumiem. Darba mērķis ir izpētīt ISO standarta priekšrocības un sniegt ieviešanas priekšlikumus. Pirmajā sadaļā tiek sniegts vispārējs ERP sistēmas un ISO 27001 standarta apraksts, apskatīti iespējamie drošības riski un to ietekme uz IT infrastruktūru un procesiem. Otrajā sadaļā tiek aprakstīti IT procesi, kurus vistiešāk ietekmēs ISO ieviešana, kā arī tiek izskaidrota šo procesu būtība. Trešajā sadaļā tiek aprakstīts risku vadības process, kura mērķis ir sniegt novērtējuma metodes risku mazināšanai, noteikt galvenās problēmas un rast piemērus iespējamajiem risinājumiem. Darba ceturtajā sadaļā tiek izpētīti sertifikācijas priekšnosacījumi, noteikti standarta ieviešanas svarīgākie kontrolpunkti, ka piemēram, informācijas drošības vadības sistēmas (ISMS) pilnvērtīga realizācija un īstenošana IT procesos. Piektajā sadaļā tiek novērtēta esošā situācija, tiek noteikti mērķi to uzlabošanai, tiek noteikti testēšanas piemēri, sniegta testpiemēru analīze un novērtēti rezultāti. Sestajā sadaļā tiek sniegti vispārīgi priekšlikumi un ieteikumi ISO 27001 standarta ieviešanai uzņēmumos, tiek noteikta ieviešanas stratēģija, pēc kuras būtu jāvadās uzņēmumiem, nosakot interesi standarta ieviešanai. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi uzstādītiem mērķiem, tiek noteiktas priekšrocības un trūkumi. Maģistra darbā ir 66 lappuses, 24 attēli, 21 tabula un 1 pielikums. Tika izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SAP, ERP, ISO, 27001, ISO ieviešana, ISO audits, ISO ieviešanas priekšrocības
Atslēgas vārdi angļu valodā SAP, ERP, ISO, 27001, ISO implementation, ISO audit, ISO implementation benefits
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2015 20:49:19