Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Vertikālo deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs"
Nosaukums angļu valodā "Vertical deformation observations of HPP hydrotechnical structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Reiniks
Recenzents Andrejs Brants
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojekta daļu nosaukums ir „Vertikālo deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs”. Lai nodrošinātu HES hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju un stāvokļa kontroli, būvēs tiek veikti to stāvokļa novērojumi. Darbā tiek apskatītas iespējas optimizēt un modernizēt nivelēšanas datu apstrādes procesus, analizējot to ietekmi uz novērojumiem. Darba pētnieciski aprakstošajā daļā tiek apskatīti hidrotehnisko būvju veidi un HES hidrotehniskās būves Latvijā. Šajā darba daļā iekļauti principi un metodes, pēc kādiem tiek veikti vertikālo deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs, apskatīti izmantojamie instrumenti, kā arī galvenie mērījumu kļūdu avoti. Pētnieciski aprakstošajā daļā apskatīti arī galvenie normatīvi, kas nosaka šādu novērojumu nepieciešamību. Inženierprojekta daļā aprakstīta augstuma marku uzmērīšanas un izvietojuma specifikācija Rīgas HES hidrotehniskajās būvēs. Inženierprojekta pamatā ir liela apjoma nivelēšanas dati un pilns to apstrādes process. Rīgas HES pilna nivelēšanas cikla datu apstrāde un izlīdzināšana veikta, izmantojot divas dažādas izlīdzināšanas programmas. Aprakstīts procesu un iegūto rezultātu salīdzinājums un analīze. Inženierprojekta izstrādes gaitā secināts, ka ar dažādām programmām, kas balstītas uz vienu aprēķina metodi, izlīdzinot vienādus nivelēšanas datus pie vienādiem apstākļiem rezultāti nebūs identiski; ir novērojamas tiešas sakarības starp importēto datu kvalitāti un gala rezultātu. Atslēgvārdi: HES hidrotehniskās būves, vertikālo deformāciju novērojumi, precīzā nivelēšana.
Atslēgas vārdi HES hidrotehniskās būves, vertikālo deformāciju novērojumi, precīzā nivelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā HPP hydrotechnical structures, vertical deformation observations, precise levelling
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2015 15:38:08