Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Inženiersistēmas daudzdzīvokļu mājās"
Nosaukums angļu valodā "Building systems of apartment houses"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Vrubļevskis
Recenzents J.Pšeņičnaja
Anotācija Maģistra darba tēma "Daudzdzīvokļu māju efektīvas inženiersistēmas" šodienas skatījumā ir ļoti aktuāla. Dzīvokļu saimniecībā ir izveidojusies ļoti draudīga situācija ar māju apkures sistēmu stāvokli. Veicot daudzdzīvokļu māju siltināšanu, netiek pievērsta uzmanība māju inženiersistēmu stāvoklim un īpaši apkures sistēmu stāvoklim, kuras sava nolietojuma dēļ var tikt kvalificētas kā avārijas stāvoklī esošas. Daudzdzīvokļu māju, būvēto pgs. 60 un 70 - tajos gados, centrālapkures sistēmu fiziskais nolietojums pārsniedz normēto amortizācijas laiku. Līdz ar to gan formāli gan praktiski māju centrālapkures sistēmas ir pamats kvalificēt kā avārijas stāvoklī esošas un neatliekāmā avāriju novērsšanas kārtībā renovējamas. Iespējāmo renovācijas darbu apjomi ir lieli un prasīs lielus finanšu, materiālo un darba spēka resursus. Būtiski ir finanšu resursi kuri pieprasītā daudzumā nav māju iedzīvotāju - īpašnieku rīcībā. Ja māju inženiersistēmu renovācija veicama racionālā energoefektīvā izpildījumā, tad lai renovācija būtu lētāka, ir jāizskata visi iespējāmie sistēmu risinājumi kas atbilstu šaj prasībai. Maģistra darba mērķis arī bija izstrādāt un piedāvāt šādus inženiersistēmu renovācijas risinājumus. Vispusīgi un detāli izpētot problēmas būtību, ir nodefinēti un piedāvāti inženiersistēmu renovācijas risinājumi, kuri visumā atbilst uzstādītajām prasībām. Šie risinājumi uzskatāmi par reāliem, jo balstās uz atsevišķos objektos izmantotiem pilotprojektu ieviešanas kārtībā un devuši pozitīvus rezultātus. Izmantojot šos piedāvātos renovācijas risinājumus reāla objekta inženiersistēmu renovācijas tehniskā projekta izstrādei, šie piedāvāti risinājumi var tikt papildināti ar jaunām idejām, kas var nodrošināt lielāku efektivitāti. Novērtējot maģistra darba nozīmi ta perspektivitātes aspektā, jāatzīst kā tas vērtējams kā pirmssākums tik vitāli svarīgas problēmas risinājuma aktualizācijai konkrētos sociāli ekonomiskos apstākļos.
Atslēgas vārdi apkures sistēma, ventilācijas sistēma, karsta ūdens apgādes sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā heating system, ventilation system, hot water distribution system,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2015 13:58:11