Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Marketinga aktivitāšu mērīšanas sistēma uzņēmumā X
Nosaukums angļu valodā Marketing Metrics to Measure Performance of Marketing Activities in Company X
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Eglīte
Recenzents T.Ņikitina
Anotācija ABSTRACT Maģistra darbs "Mārketinga aktivitāšu mērīšanas sistēma Uzņēmuma X pēta esošās mārketinga aktivitāšu snieguma mērīšanai metodes Uzņēmumā X. Autore piedāvā arī nākamos soļus turpmākai attīstībai sniedzot ieteikumus un uzlabojumus. Uzņēmums X ir viens no pilnvarotajiem automobiļu tirgotājiem Latvijā. Tas uzsāka savu darbību Latvijas tirgū 2007.gadā, pārstāvot divus auto zīmolus. Uzņēmums X darbojas augstas konkurences apstākļos un ļoti atkarīgs no patērētāju faktora. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Uzņēmums X īstenotu tādas mārketinga aktivitātes, kas palīdzētu tam sasniegt savus galvenos īstermiņa un ilgtermiņa biznesa mērķus. Maģistra darbs satur ārējo un iekšējo faktoru, kā arī SVID analīzes, kas palīdzēja autoram nākt pie secinājuma, ka Uzņēmumam X ir nepieciešami mārketinga aktivitāšu snieguma mērīšana sistēmas uzlabojumi. Autors arī pēta jau esošos instrumentus, kas ir Uzņēmuma X rīcībā, kā arī piedāvā uzlabojumus. Izmantojot jaunos mārketinga mērīšanas instrumentus, Uzņēmums X arī varētu prognozēt rezultātu un mārketinga aktivitāšu priekšrocības, nākotnes naudas plūsmas, ietekmi uz Uzņēmuma X pārstāvēto zīmolu atpazīstamību. Pašlaik Uzņēmumā X ir ļoti laba kvantitatīvu datu vākšanas un glabāšanas sistēma. Diemžēl, tie nesniedz Uzņēmumam X papildus interpretāciju un faktoru analīzi, kas izskaidro gan Uzņēmuma X panākumus, gan neveiksmes pagātnē. Ņemot vērā šo faktu, autors pievērš uzmanību kvalitatīvajiem rādītājiem, zīmola atpazīstamībai, klientu apmierinātībai un noturības likmei. Šie trīs rādītāji būtiski ietekmē Uzņēmuma X biznesa mērķus: tirgus daļu un rentabilitāti. Autors izstrādā rekomendācijas un uzlabojumu sarakstu rīcības plānu, ņēma vērā Uzņēmuma X biznesa mērķus, kā arī ārējus un iekšējus faktorus, pieejamus resursus un jau esošās sistēmas. Maģistra darba problēma definēta, ka sekojoša: "Kā izmērīt mārketinga aktivitātes sniegumu, lai sasniegtu Uzņēmuma X īstermiņa un ilgtermiņa biznesa mērķus. Maģistra darba galvenais mērķis bija ieteikt racionālas un efektīvas izmaiņas, kas varētu būt izdevīgas visai organizācijai, radītu konkurences priekšrocības un atbalstītu Uzņēmuma X biznesa mērķu sasniegšanā. 
Atslēgas vārdi Marketinga aktivitātes, mērīšanas sistēma, marketinga aktivitāšu sniegums, auto nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing metrics, brand awareness, marketing performance, automotive industry, market share
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2015 13:10:59