Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēku dzēšana ar putām un to ietekme uz vidi
Nosaukums angļu valodā Fire-Extinguishing Using Foam and its Effect on the Environment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Jemeļjanovs
Recenzents J.Ļabis, Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma: „Ugunsgrēku dzēšana ar putām un to ietekme uz vidi”. Diplomdarba mērķis: Diplomprojekta mērķis ir veikt pētījumu par ugunsdzēsīgo putu pielietošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, izvērtēt iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, norādīt galvenās problēmas un izstrādāt iespējamos risinājumus. Pētījuma objekts: Ugunsdzēsīgo putu koncentrāti, izmantojamais aprīkojums. Pētījuma priekšmets: Ugunsdzēsīgo putu pielietošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, atklātās problēmas. Diplomdarba uzdevumi: a) Apkopot informāciju par ugunsdzēsīgo putu pielietošanu; b) Apkopot informāciju par aprīkojumu; c) Apkopot informāciju par ugunsdzēsīgo putu koncentrātiem; d) Apkopot putu padošanas shēmas; e) Apkopot informāciju par ugunsdzēsīgo putu ietekmi uz vidi f) Analizēt normatīvos aktus; g) Analizēt VUGD ugunsdzēsīgo putu koncentrāta uzskaiti un glabāšanu; h) Analizēt VUGD darbinieku pieredzi ugunsdzēsīgo putu padošanā; i) Izstrādāt putu koncentrāta uzskaites un glabāšanas kārtību; j) Izstrādāt praktisko apmācību programmu mācību poligonam; k) Izstrādāt pasākumus ugunsdzēsīgo putu koncentrāta nokļūšanai vidē samazināšanai; Diplomprojekta analītiskā daļā ir izpētīti ugunsdzēsīgo putu koncentrāti tipi un sastāvi, analizēta normatīvo aktu bāze, kas nosaka ugunsdzēsīgo putu koncentrātu kvalitātes prasības. Analizēti normatīvie akti, kas reglamentē notekūdeņu ķīmisko sastāvu. Analizēta VUGD amatpersonu praktisko zināšanu līmenis izmantojot ugunsdzēsīgās putas. Analizēti gadījumi, kad ugunsdzēsīgo putu pielietošana iespējams izraisījusi apkārtējās vides piesārņošanu. Diplomprojekta teorētiskajā daļā ir izpētīts aprīkojums ugunsdzēsīgo putu padošanai. Aprakstītas iespējamās ugunsdzēsīgo putu padošanas shēmas ugunsgrēkā. Izskatīti atklāto problēmu iespējamie risinājumi. Diplomprojekta praktiskajā daļā ir izstrādāts ugunsdzēsīgo putu uzskaites un uzglabāšanas projekts. Izstrādāts praktisko nodarbību projekts pielietojot ugunsdzēsīgās putas dzēšanai un veicot putu uzbrukumu. Veikts pētījums par ugunsdzēsīgo putu ietekmi uz apkārtējo vidi. Izstrādāta darba un vides aizsardzības instrukcija pielietojot ugunsdzēsīgo putas. Diplomdarba apjoms: diplomdarbs sastāv no 50 lapām, 5 pielikumiem. Diplomdarbs satur 20 attēlus un 4 tabulas. Diplomdarbā izmantotie materiāli: diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 24 informācijas avoti. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsdzēsīgās putas vide
Atslēgas vārdi angļu valodā fire-fighting foam
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2015 10:59:41