Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „ Stīgbetona siju nestspējas izpēte” („Satiksmes pārvads Vienības ielā pāri Latgales ielai Krāslavā”)
Nosaukums angļu valodā “Research of Wire Prestressed Precast Concrete Capacity” (“Traffic Overpass over Latgales Street in Kraslava”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A. Paeglītis
Recenzents
Anotācija Stīgbetona siju nestspējas izpēte bakalaura darbs balstās uz nestspējas izpēti nojaucamajam Mazās Juglas tiltam autoceļa P2 Juglas papīrfabrikas ciemats Upesciems 1,90km, kuru 2014. gada jūlijā veikusi SIA ’Inženierbūve’’. Darba mērķis autoram, balstoties uz eksperimenta gaitā iegūtajiem datiem, ir pašam aprēķināt stīgbetona siju nestspēju un salīdzināt šos datus ar SIA ’Inženierbūve’’ speciālistu aprēķinātajiem rezultātiem. Darba veikšanas gaitā autors nostiprināja savas zināšanas par būvmehāniku, kā arī paplašināja savas zināšanas par normatīvu un dažādu metožu pielietošanu materiālu nestspējas un šķērsgriezuma parametru noteikšanas aprēķinos. Pēc darba veikšanas, autors secināja, ka iegūtie rezultāti atšķirās no reālās situācijas un to varētu izskaidrot ar neprecīzu parametru pielietošanu aprēķinos. Inženierprojekta daļa - Satiksmes pārvads Vienības ielā pāri Latgales ielai Krāslavā ir 47 metrus garš rāmja konstrukcijas tilts pārvads pār šķērsojošu ceļu, kuram kā estakādes kalpo daudzlaidumu nepārtrauktas sistēmas siju pieejas.. Tehniskais projekts sevī ietver tilta laiduma konstrukcijas, balstu, , pamatu, pāļu pamatu aprēķinu un rasējumus. Aprēķini veikti, balstoties uz Latvijas būvniecību reglamentējošajiem standartiem (LVS, LVS EN, kā arī papildus specifisku literatūru, kas pieejama mācību vajadzībām). Visi aprēķini veikti balstoties uz dotajiem izejas datiem (grunts ģeoloģiju, tilta pieejamību un tml.) vai arī, ja tādi nav doti, balstoties uz normatīvos pieejamajām vērtībām, kas raksturo neizdevīgāko situāciju, lai tilts tiktu projektēts ar drošības rezervi. Aprēķini un pārbaudes veiktas, lai pārbaudītu materiālu spēju veiksmīgi uzņemt galvenajos slodžu stāvokļos (spiede, stiepe, liece un noturība) Projekta apjoms ir 116 lappuses, no kurām 12lappuses ir rasējumi (tehniskais un skiču projekts) Darba sastāvā ir 54 attēli gan no citiem literatūras avotiem, gan autora paša veidoti, lai labāk izskaidrotu aprēķina gaitu, kā arī 26 tabulas.
Atslēgas vārdi Rūdolfs Ruža,Stīgbetona siju nestspējas izpēte,Satiksmes pārvads Vienības ielā pāri Latgales ielai
Atslēgas vārdi angļu valodā Rudolfs Ruza,Wire prestressed precast concrete capacity,Traffic overpass over Latgales street
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2015 16:45:55